1 przydział promotora II st Edu

2 wybór tematu II st EDU

3 termin złożenia pracy II st EDU

4 złożenie pracy dyplomowej II st EDU

5 harmonogram egzaminów II st EDU

6 część ustna egzaminu II st EDU

7 suplement i wysyłka II st EDU