1 przydział promotora I st Edu

2 wybór tematu I st EDU

3 termin złożenia pracy I st EDU

4 złożenie pracy dyplomowej I st EDU

5 harmonogram egzaminów I st EDU

6 część pisemna egzaminu I st EDU

7 część ustna egzaminu I st EDU

8 suplement i wysyłka I st EDU