Informujemy, że będą przyjmowane tylko prace z kompletem dokumentów zgodnym z zamieszczonym poniżej spisem.