Szanowni Państwo
Informacja dotycząca sprawdzenia statusu dyplomu jest dostępna na stronie https://www.put.poznan.pl w zakładce DLA STUDENTÓW-ABSOLWENCI-ODBIÓR DYPLOMÓW.

https://www.put.poznan.pl/pl/absolwenci/odbior-dyplomow

Wszelkie pytania można też kierować do Działu Kształcenia na adres:
dyplom@put.poznan.pl.