Opiekunami:

1 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kaszuba joanna.kaszuba@put.poznan.pl
Konsultacje: wtorki godz. 13:15 – 14:15, pokój 510 bud. A

2 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak bartosz.kazmierczak@put.poznan.pl
Konsultacje: 

3 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kołata joanna.kolata@put.poznan.pl
Konsultacje: 

4 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Adam Siniecki adam.siniecki@put.poznan.pl
Konsultacje: 

(II stopnia) sem. 1, 2, 3 jest dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich magdalena.gyurkovich@put.poznan.pl