Opiekunami:

1 roku (I stopnia) jest mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela ewa.grela@put.poznan.pl
Konsultacje: 

2 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kaszuba joanna.kaszuba@put.poznan.pl
Konsultacje: 
czwartek w godz. 9:30 – 11:00

3 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak bartosz.kazmierczak@put.poznan.pl
Konsultacje: 

4 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kołata joanna.kolata@put.poznan.pl
Konsultacje: 

(II stopnia) sem. 1, 2, 3 jest dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich magdalena.gyurkovich@put.poznan.pl