Dziekan Wydziału Architektury ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa