Dziekan Wydziału Architektury ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego-19.06.2017

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego-19.06.2017