Dziekan Wydziału Architektury ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (specjalność: architektura miejsc pracy i rekreacji)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (specjalność: ekonomika procesów inwestycyjnych)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (specjalność: akustyka architektoniczna)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (specjalność: infrastruktura sieciowa w architekturze)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (specjalność: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa1

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa2