Dziekan Wydziału Architektury ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych-09.09.2016

konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa-23.08.2016

konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych-23.08.2016