Wykaz dorobku naukowo-badawczego Pracownika WAPP 2013-2016