Więcej informacji: https://amu.edu.pl/dzialalnosc/mediow/arch/arch/297191-sladami-organicznikow-konkurs-fotograficzny-dla-studentow