Konkursy
Konferencje

Aktualności

Ogólne zasady przeprowadzania rekrutacji na Politechnice Poznańskiej

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunkach Architektura i Architecture:

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: od 01.12.2016 r. do 10.02.2017 r.

Opłata rekrutacyjna:
wpłata na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej Ksantypa.

Rozmowa kwalifikacyjna:

  • na studia stacjonarne drugiego stopnia: 14.02.2017 r. – na kierunki Architektura oraz Architecture
  • Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, pracy dyplomowej inżynierskiej oraz portfolio
  • W toku rozmowy porusza się zagadnienia dotyczące architektury i urbanistyki, w tym wiedzy inżynierskiej oraz szeroko rozumianej kultury