Konkurs Czarneckiego – 1 miejsce studentów WAPP

Projekt wieżowca “Airscraper” autorstwa studentów Klaudii Gołaszewskiej i Marka Grodzickiego zdobył I nagrodę Grand Prix w Konkursie Czarneckiego na najlepszą prace w dziedzinie architektura ufundowaną przez Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Projekty można zobaczyć w Muzeum ICHOT- Bramie Poznania.

Opinia sądu konkursowego:
Skyscraper – drapacz chmur to symbol potęgi ludzkiego umysłu, ale także naszej pychy i walki z siłami natury. Zbliżony do niego proporcjami komin to już całkowite ucieleśnienie wszelkiego zła. Oczywisty symbol dewastacji środowiska. Trzeba wielkiej pokory, wiedzy i genialnej przewrotności, by w obu tych symbolach dostrzec nowe możliwości. Połączyć w jedną całość i zmusić do współpracy na rzecz odnowy środowiska. Ubrany w piękna formę Airscaper cieszy estetów. Pozwala w sobie wygodnie mieszkać i pracować. Jednocześnie nieustannie filtruje powietrze poprawiając jakość życia mieszkańców aglomeracji. Nagrodę Gran Prix przyznano nie tylko za piękną formę wieżowca ale przede wszystkim za zauważenie i wprowadzenie do projektu elementów postępu technicznego, który jest zaczynem i nośnikiem nowych idei architektonicznych.

Uwaga: uczestnicy konkursu MTP Skyline Challenge

W najbliższy poniedziałek dn. 10 czerwca do godz. włącznie 14:00 mogą Państwo dostarczać prace konkursowe MTP Skyline Challenge do p. 108 w budynku A.
Prace będzie odbierał od Państwa p. Marcin Chudy.
Proszę zwrócić uwagę na poprawność kodowania pracy zgodnie z Regulaminem (cyt.: “Pracę należy umieścić w szczelnie zamkniętych, nieprzejrzystych opakowaniach oznaczonych kodem identyfikacyjnym, utworzonym przez uczestnika konkursu, składającym się z 4 cyfr i 2 liter, ułożonych w kolejności, która nie jest zgodna z kolejnością cyfr oraz porządkiem alfabetycznym (np. 6149RG). Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona w sposób trwały zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną uczestnika konkursu, zawierająca dane członków zespołu projektowego, sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu. Koperta z kartą identyfikacyjną powinna być zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed identyfikacją prac oraz mieć napis „KARTA IDENTYFIKACYJNA”. Plansze powinny być zapakowane wraz z kopertą z kartą.

link do Regulaminu:
https://www.mtp.pl/media/7903/regulamin-konkursu-poznanska-sciana-zachodnia.pdf

UWAGA:
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu połączone z wernisażem i wręczeniem nagród odbędzie się dn. 28 czerwca tj. piątek o godz. 11:00 w pawilonie nr 10 na terenie MTP.
Wkrótce pojawią się stosowne plakaty.

Ogłoszenie dla dyplomantów piszących pracę magisterską w IAUiOD

UWAGA
Dyplomanci piszący pracę magisterską
w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
(termin oddania pracy: czerwiec 2019 r. )

Uprzejmie informujemy, że oryginał karty tematycznej
należy pobrać w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A).
do 27.06.2019 r.

Sekretariat będzie dla Państwa czynny codziennie
w godzinach: 10:00 – 14:00

Konkurs PFR

Szanowni Dyplomanci i Promotorzy

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Pracę może zgłosić sam student/absolwent, promotor lub instytucja naukowa, w której praca została obroniona (np. instytut, wydział) za zgodą autora (..). Nabór prac do 7.08.2019, dalsze informacje i regulamin:
https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursPUM/

 

Zajęcia Technologie informacyjne prowadzone przez dr inż. arch. Rafała Graczyka.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia “Technologie informacyjne” – gr. 2.2 i 2.8 (3 jednostki) (prowadzący: dr inż. arch. Rafał Graczyk) zostały odpracowane we wcześniejszym terminie.

W związku z tym do końca semestru poniedziałkowe zajęcia nie będą się już odbywać.

Osoby zainteresowane konsultacją proszone są o skorzystanie z godzin dyżurowania w środy od 12:00 do 15:00.

Wyróżnienie w programie “Builder for the Future”

30 maja 2019 r., odbyła się Gala Builder for the Future, podczas której Wydział Architektury PP znalazł się wśród wyróżnionych w programie edukacyjnym “Builder for the Future”

Absolwenci WAPP Iga Stanisławska i Michał Orlikowski zostali wyróżnieni za projekt pt. MIEJSCE w zadaniu Manifest Młodego Architekta.

Egzamin z Geometrii wykreślnej.

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z Geometrii wykreślnej (prowadzący dr inż. Jacek Gruszka) odbędą się według harmonogramu:

  • Architektura Wnętrz – 17.06.2019 r. w budynku Wydziału Elektrycznego, w sali 218 o godz. 9:00
  • Architektura – 17.06.2019 r. w Bibliotece Technicznej, w salach 051 i 053 i godz. 17:00

Egzamin poprawkowy odbędzie się 18.09.2019 r. o godz. 14:00 w sali 205 bud. C na Nieszawskiej.

Uwaga dyplomanci magisterscy z IAUiOD

Uwaga dyplomanci magisterscy z IAUiOD

w programie studiów II stopnia (3 semestr) znajduje się przedmiot: Przygotowanie pracy dyplomowej – konstrukcje (2 punkty ECTS), dla którego promotorzy również wystawiają oceny.

Konsultacje z tego przedmiotu dla Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa prowadzi Pani mgr K. Starzecka (potwierdzenie konsultacji na karcie obiegowej otrzymanej od p. mgr K. Starzeckiej);

Oceny z przedmiotów poniżej wpisuje promotor  do do końca czerwca (warunek przyjęcia pracy dyplomowej);

– Przygotowanie pracy dyplomowej – konstrukcje
– Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
– Seminarium dyplomowe.

Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia.

Ogłoszenie – Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Laboratoria z przedmiotu Technologie Informacyjne.

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie grupy 2.4, 2.7 i 2.10 odrobiły laboratoria z przedmiotu Technologie Informacyjne. W związku z tym, dla powyższych grup zajęcia te do końca semestru nie będą się już odbywać (pon.,czw.).

Pozostałe grupy odbywają zajęcia planowo.

dr inż. arch. Borys Siewczyński