Praktyki inwentaryzacyjne dla studentów 1 roku studiów II stopnia

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin praktyk to: 2-6 lipca intensywne pomiary, 9-13 lipca ewentualny domiar i sporządzenie dokumentacji. Start praktyk: 2 lipca 2018 r., godz. 9:30, ul. Fredry 12, Poznań.

Opiekun: dr inż. arch. Joanna Kaszuba

Studenci 3 roku – Zajęcia terenowe ruralistyczne (wiejskie)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia terenowe ruralistyczne będą się odbywały od 2 do 16 lipca. Zebranie organizacyjne odbędzie się 2 lipca w sali C o godz. 10:00. Obecność obowiązkowa. Konieczne osobiste podpisanie regulaminu praktyk ze względu na ubezpieczenie.

Dyżury dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej w lipcu 2018

Dyżury dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej w lipcu 2018:
11.07.2018 – 9:00 – 11:00.

Obowiązujące tematy prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2018/19.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci zostały opublikowane obowiązujące tematy prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2018/19.

Ogłoszenia o zapisach na egzamin z języka obcego.

Egzamin poprawkowy z języków obcych

Egzamin z języków obcych w sesji letniej 2017/18

Nowe godziny przyjmowania studentów i pracowników przez Dziekana WA

Godziny przyjmowania studentów przez Dziekana:
Poniedziałek 11:00 – 13:00

Godziny przyjmowania pracowników przez Dziekana:
Środa 9:30 – 11:00

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci
Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo
Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

Więcej →

Nowe godziny otwarcia Kancelarii Dziekana

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od nowego roku obowiązują nowe godziny otwarcia Kancelarii Dziekana Wydziału Architektury.

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek  9.00 – 13.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 13.30
Piątek 10.00 – 12.00

Uprzejmie prosimy o przybywanie do Kancelarii w ww. godzinach, ponieważ w pozostałych Kancelaria będzie zamknięta.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci,

Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017.

O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP.

Kategorię A otrzymały tylko cztery wydziały architektury na uczelniach technicznych (politechnikach).

W trakcie kompleksowej oceny parametrycznej oceniano: osiągnięcia naukowe i projektowe Wydziału, rozwój kadry w tym uzyskane stopnie naukowe, potencjał badawczy Wydziału oraz praktyczne efekty działalności naukowej i projektowej oraz pozostałą działalność wdrożeniową i artystyczną.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html