Spotkanie z dr inż. Nawrowskim w sprawie zaliczenia wykładów

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z dr inż. Nawrowskim w sprawie zaliczenia wykładów odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) w godzinach 10:00 – 12:00 budynek C, pokój 206 ul. Nieszawska, a w sprawie projektów 20 września 2018 r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 13:00 w laboratorium informatycznym 207 budynek A, ul. Nieszawska.

Meeting with Ph.D. Nawrowski on lectures from lighting is on 19 September 2018 (Wednesday) from 10 to 12 in C building, room 206, Nieszawska street. Meeting on lighting design is on 20 September 2018 (Thursday) from 10 to 13 in IT laboratory, room 207, A-building, Nieszawska street.

Przeniesione zaliczenie poprawkowe z Mechaniki (1 rok) – prowadzący dr inż. Marian Stańczak

Uprzejmie informujemy, że zaliczenia z  ćwiczeń  z Mechaniki 2  u dr. inż. Mariana Stańczaka zostały przeniesione z wtorku 18.09.2018 na piątek 28.09.2018, godz. 10:00, sala 204 w bud. A.

Poprawka egzaminu z Teorii ruralistyki

Poprawka egzaminu z Teorii ruralistyki odbędzie się w poniedziałek 24.09.2018 r. o godz. 9:00 w sali 210 C, Zapraszam i pozdrawiam

dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

Mechanika budowli i Fizyka budowli – akustyka – terminy poprawkowe (dr inż. arch. Anna Sygulska)

I rok
Mechanika budowli – prowadzący Anna Sygulska
Poprawa ćwiczeń – 24.09 (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali 215. (budynek C)
Egzamin – 26.09 (środa) o godz. 9:45 w sali B

III rok
Fizyka budowli – akustyka, – prowadzący Anna Sygulska
poprawa 24.09 (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali A

 

MECHANICS – lecturer Anna Sygulska
– End-term test – Monday, 24 September 2018, 1:30 pm. Seminar room 215 (building C)
– Examination – Wednesday, 26 September 2018, 10:00 am. Lecture hall B (building C)

ACOUSTICS – lecturer Anna Sygulska
End-term test – Monday, 24 September 2018, 12:30 pm. Lecture hall A (building C)

Warsztaty studenckie z projektowania architektoniczno-urbanistycznego

Kurs wyrównawczy z matematyki

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że wszystkie niezbędne informacje związane z kursem wyrównawczym z matematyki można znaleźć na stronie internetowej: http://www.math.put.poznan.pl/szkolenia.htm

Wasztaty Polsko-Włoskie

Egzamin poprawkowy z Mechaniki dla studentów 1 roku

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Mechaniki dla studentów 1 roku odbędzie się 26.09.2018 r. o godz. 9:00 w sali A budynku C.

Prowadzący: prof. Stanisław Woelke

ENERGY-EFFICIENT ARCHITECTURE (English Group III year)

ENERGY-EFFICIENT ARCHITECTURE (English Group III year)
– the last COLLOQUIUM is on the 25-th of September 2018 at 9.30 a.m., room A building C (for students, who did not pass the previous one).

Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych Planowanie Przestrzenne, prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

SP Planowanie Przestrzenne