Programy Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

oferta Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Konkurs i Wystawa najlepszych prac semestralnych wykonanych w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej

AKTUALIZACJA  24.05.2017r.

Miejsce dostarczenia prac: sala 103 bud. A
Termin dostarczenia prac:  26.05.2017r. (piątek) w godz. 10:00 – 13:00.

Uwaga! Makiety prosimy dostarczyć w dniu wernisażu!

Zapraszamy studentów do pomocy przy wieszaniu prac w dniu 26.05.2017r.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przekazać Panu Jędrzejowi Sucheckiemu razem z pracą semestralną.

_______________________________________________________

Drodzy Studenci!

Uprzejmie informujemy o zbliżającej się wystawie najlepszych prac semestralnych wykonanych w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, tj.:

SEMESTR LETNI 2015-2016
Podstawy Projektowania Architektonicznego i Ergonomii 2
Projektowanie Architektoniczne Obiektów Usługowych 1

SEMESTR ZIMOWY 2016-2017
Podstawy Projektowania Architektonicznego i Ergonomii 1
Projektowanie Architektoniczne Obiektów Mieszkaniowych 1
Projektowanie Architektoniczne Obiektów Mieszkaniowych 2
Projektowanie Architektoniczne Obiektów Usługowych 2

170517_WPS_Plakat_A3

Zgłoszenie: zawieszenie planszy z projektem, który otrzymał OCENĘ BARDZO DOBRĄ oraz REKOMENDACJA PROWADZĄCEGO potwierdzoną formularzem według regulaminu: Zalacznik nr 1 – Formularz zgloszeniowy
26 maja – wieszanie prac
30 maja – dowieszenie prac biorących udział w Konkursie im. W. Czarneckiego

Organizatorzy:
dr inż. arch. Agata Gawlak
dr inż. arch. Adam Siniecki
mgr inż. arch. Piotr Springer
mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki

Wydanie tematów projektów w ramach “Terenowych zajęć urbanistycznych” w Zakładzie Urbanistyki

Wydanie tematów projektów w ramach “Terenowych zajęć urbanistycznych”, odbywających się w Zakładzie Urbanistyki,
pod kierunkiem dra inż. arch. Rafała Graczyka, odbędzie się dnia 23.05.2017 (wtorek) w godzinach od 9.00 do 12.00.
Obecność grup obowiązkowa, ponieważ wiąże się z podpisaniem dokumentów przez poszczególne grupy ćwiczeniowe.

Egzamin dla studentów 3 roku z Teorii ruralistyki

Egzamin dla studentów 3 roku z Teorii ruralistyki odbędzie się w dniu 19.06.2017 w godz. 9:00 – 10:30 w salach A, B i C w bud. C. Proszę o obecność wszystkich studentów (Regulamin Studiów, C§30), dr inż. arch. Hanna Michalak

Terminy egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2016/2017

EGZAMIN_CJK_czerwiec_stacjonarne

EGZAMIN_CJK_wrzesień_poprawkowy_stacjonarne

Uroczystość wręczenia Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP

zaproszenie BDA-SARP_2017

Wyniki egzaminu (przedtermin) z przedmiotu: „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia”

Uprzejmie informuję, że wyniki z egzaminu zostaną wpisane do systemu e-proto po jego uruchomieniu, tj. po 29 maja.

Wszystkie osoby zdające uzyskały zaliczenie. W sprawie wyników proszę o kontakt indywidualny email: agata.gawlak@put.poznan.pl

dr inż. arch. Agata Gawlak

Nowy tryb przyznawania miejsc w domach studenckich

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich.

tryb_przyznawania_miejsc_ds_2017

Godziny rektorskie w dniu 25 maja 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 142/2012-2016 z dnia 25 marca 2015 r.) z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. ustanawia w Politechnice Poznańskiej godziny rektorskie dla zajęć zaplanowanych w dniu 25 maja 2017 r. od 8:00 do 15:00.

Relacja z Targów Edukacyjnych oraz Dnia Dziewczyn i Drzwi Otwartych 2017.

W dniach 24-26 marca na terenie MTP odbyły się Targi Edukacyjne. Jak co roku, przez trzy dni pracownicy i studenci Wydziału Architektury na swoim stoisku opowiadali zainteresowanym kandydatom o studiach na Wydziale Architektury PP. Rozdawano ulotki informacyjne oraz gadżety. Informacji udzielali zarówno pracownicy jak i studenci. Pracownicy, którzy pełnili dyżury na stoisku to: mgr inż. arch. Piotr Springer, mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki, mgr inż. arch., mgr inż. arch. Karolina Skalska, mgr inż. arch. Agnieszka Rumież, mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela, mgr Maciej Leraczyk. Pomagali im studenci: Olga Golon, Szymon Kamiński, Katarzyna Kopeć, Filip Osiński, Olga Szygenda. W tym roku dzięki pomysłowi dr inż. arch. Magdaleny Gyurkovich studenci nosili cylindry z wykonanymi makietami inspirowanymi architekturą. Kapelusze zostały wykonane przez studentów II roku podczas zajęć prowadzonych przez dr Klaudię Grygorowicz –Kosakowskią  i dr hab. inż. arch. Katarzynę Słuchocką. Obok stoiska była zorganizowana wystawa prac studenckich. Za organizację stoiska wydziałowego oraz montaż wystawy odpowiedzialni byli: dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich, dr inż. arch. Marcin Giedrowicz oraz dr inż. arch. Joanna Kołata.

Następnie dnia 30 kwietnia na terenie Centrum Wykładowego PP odbył się Dzień Dziewczyn w połączeniu z Drzwiami Otwartymi. Każdy z wydziałów zaproponował program dla licznie przybyłych licealistów. Wydział Architektury przygotował szereg warsztatów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem: „Kolory z ziemi, czyli jak powstaje fresk” – dr Piotr Drozdowicz, „Design z recyklingu” dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich, dr inż. arch. Joanna Kołata, „W obiektywie” mgr Maciej Leraczyk, „Architektura szyta na miarę” dr inż. arch. Hanna Michalak, „Zaprojektuj logotyp” dr inż. arch. Borys Siewczyński, „Przestrzeń w małej formie” dr inż. arch. Adam Siniecki. Licznie zgromadzonym kandydatom Wydział Architektury przedstawiła prodziekan ds. studenckich dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel. Nieocenione okazało się zaangażowanie studentów, do których należeli: Magdalena Baraniak, Oksana Borowik, Aleksander Brzostek, Dajana Dudkowiak, Jarosław Derda, Anna Drapała, Sergiusz Grześkowiak, Adrianna Falkowska, Anna Korzeniewska, Adam Leśnierowski, Cezary Łoboda, Kacper Łojek, Filip Osiński, Katarzyna Pieprzyk, Kacper Pruchnik, Michalina Skóra, Tomasz Sokołowski, Joanna Stefańczyk, Olga Szygenda, Aleksandra Szymczak, Jędrzej Urbaniak, Katarzyna Witkowska, Dorota Woźniak, Michalina Zalewska. Dodatkowo na stoisku Wydziału rozdawano foldery reklamujące Wydział Architektury i udzielano informacji potencjalnym kandydatom.

Fotorelacja znajduje się w Fotogalerii