Bierna ochrona przeciwpożarowa

Informacja dla Studentów 7 semestru.
Szanowni Państwo,
Pan mgr inż. arch. Andrzej Łebek, który 07.12.2017 prowadził dla Państwa wykład z biernej ochrony pożarowej,
zgodnie z obietnicą przesłał materiały dot. zagadnień poruszanych w trakcie spotkania.
Szczegóły: w załączniku.BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Konferencja Architektura-Światło-Przestrzeń 2018

Konferencja Architektura-Światło-Przestrzeń 2018

UWAGA studenci pierwszego roku

Zapisy na lektorat w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18/
Registration for a language classes in the summer semester in the academic year 2017/18

Dotyczy również studentów powtarzających przedmiot
It also applies to students who repeat the subject

Instrukcja/instruction

Student Wydziału Architektury otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Więcej informacji: https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia-ministra/stypendia-ministra-dla-studentow

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci,

Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017.

O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP.

Kategorię A otrzymały tylko cztery wydziały architektury na uczelniach technicznych (politechnikach).

W trakcie kompleksowej oceny parametrycznej oceniano: osiągnięcia naukowe i projektowe Wydziału, rozwój kadry w tym uzyskane stopnie naukowe, potencjał badawczy Wydziału oraz praktyczne efekty działalności naukowej i projektowej oraz pozostałą działalność wdrożeniową i artystyczną.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Zaliczenie wykładów “Teoria architektury zieleni”

Zaliczenie wykładów “Teoria architektury zieleni”. Termin oddania pracy 29.01.2018 w p.212 bud. C w godz. 10.00-11.00

PRACE SEMESTRALNE, teoria arch zieleni201617

Zapisy na lektorat w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Termin zapisów na lektorat dla studentów 1 roku 1 stopnia oraz tych studentów, którzy powtarzają przedmiot z język obcy 11.12.2017-28.01.2018

ZAPISY na lektorat

Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny przystanku autobusowego dla Gminy i Miasta Kleczew

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WAPP, w kooperacji z Gminą Kleczew zaprasza wszystkich studentów WAPP do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekt koncepcyjny przystanku autobusowego dla Gminy i Miasta Kleczew. Konkurs dedykowany tylko dla studentów WAPP; nagroda pieniężna + realizacja; regulamin i materiały konkursowe w zakładce “konkursy” lub u sekretarza organizacyjnego dr inż. arch. Krzysztofa Borowskiego, pok. 407.

PLAKAT

 

Dni Młodego Architekta 2017 – wyróżnienia w konkursie “Wyzwania mistrzów”

Dni Młodego Architekta 2017 – wyróżnienia w konkursie “Wyzwania mistrzów”

Autor artykułu: Wojciech Jenerowicz

Lista rankingowa studentów WAPP nominowanych do University of Sarajevo w semestrze letnim 2017/2018