Odwołane zajęcia z dr hab. inż. arch. Maciejem Janowskim.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-19.04.2019 r. wykłady, ćwiczenia i dyżury prowadzone przez dr hab. inż. arch. Macieja Janowskiego zostają odwołane.
Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w ustalonych z zainteresowanymi terminach.

Diploma students of English studies – consultations on Building Construction for diploma projects (for students who do not speak Polish).

Diploma students of English studies (for students who do not speak Polish) – consultations on Building Construction (with mgr inż. Katarzyna Starzecka) for diploma projects are to be held on Thursday, 25.04.2019 in room 601 (building A), 15:30 – 16:15. The consultations are available only after prior submission. Please submit your participation until 24.04.2019 at: anna.sygulska@put.poznan.pl

Zmiana terminu wykładów dla studentów 6 semestru Architektury.

Uprzejmie informujemy, że 18.04.2019 r. o godzinie 11:30 w sali C, zamiast wykładu z Teorii Architektury Rekreacyjnej, odbędzie się wykład z Etyki Zawodu Architekta. Planowane na ten dzień kolokwium z Teorii Architektury Rekreacyjnej odbędzie się 09.05.2019 r., zamiast wykładu z Etyki Zawodu Architekta.

Przydziały do jednostek dyplomowania inż. r. ak. 2019/20.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci zostały opublikowane przydziały do jednostek dyplomowania inż. r. ak. 2019/20

UWAGA!
Ewentualna zmiana jednostki dyplomowania na Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z 1), Zakład Techniki w Architekturze (PZ 2) oraz Katedrę Rysunku może odbywać się wyłącznie w formie osoba za osobę. Pozostałe jednostki dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nadania tytułu profesora Agacie Bonenberg w dniu 2 kwietnia 2019.

Architectural Design of Workplaces 2 – schedule modifications for 18th and 19th of April 2019.

Architectural Design of Workplaces 2, groups 1.1, 1.1 EN and 1.9:
Due to the Easter break which begins on the 19th of April 2019 the classes of Architectural Design of Workplaces 2, gr. 1.1 and 1.1. EN are not taking place on that day.
The class for group 1.9, planned for the 18th of April is cancelled and rescheduled for the 6th of May, from 9:45 to 12:00, room no. 410, building A.

Architectural Design of Recreational Developments, group 3.1 EN:
Due to the upcoming Easter break the class scheduled for the 18th of April is cancelled and rescheduled for the 6th of May, from 17:00 to 19:15 (from 5 pm to 7:15 pm), room no. 106, building A.

Consultations scheduled for 18th and 19th of April are not taking place.
Students from groups 1.1 and 1.1 EN willing to consult their works are welcome to come during additional consultation hours on the 6th of May, from 12:15 to 16:45 (from 12:15 pm to 4:45 pm), room no. 217, building C.

dr inż. arch. Marta Pieczara

Zmiany w planie zajęć przedmiotu Projektowanie Arch. Miejsc Pracy 2.

Projektowanie Architektoniczne Miejsc Pracy 2, gr. 1.1, 1.1 EN i 1.9:
W związku z rozpoczynającymi się 19.04.2019 feriami wiosennymi zajęcia z Projektowania Architektonicznego Miejsc Pracy 2 dla grup 1.1 oraz 1.1 EN w tym dniu nie odbędą się.
Zajęcia dla grupy 1.9 z dnia 18.04.2019 zostają przeniesione na 6.05.2019, godz. 9:45 – 12:00, sala 410, bud. A.

Konsultacje w dniach 18.04 – 19.04 również się nie odbędą.
Studentów z grup 1.1 oraz 1.1 EN oraz dyplomantów chętnych skonsultować prace zapraszam na dodatkowe konsultacje 6.05 w godz. 12:15 – 16:45, pok. 217 bud. C.

dr inż. arch. Marta Pieczara

Zajęcia Building Construction 2.

Uprzejmie informujemy, że z powodu  wyjazdu służbowego p.dr hab. inż. Katarzyny Rzeszut zajęcia Building Construction II w dniach 7-17 04.2019 r. nie odbędą się.
Zgodnie z sugestiami studentów zajęcia zostaną odrobione w następujące poniedziałki:
13/05/2019 Wykład 14:00 – 15:30
27/05/2019 Wykład i projekt 14:00 – 18:45
10/06/2019 Wykład i projekt 14:00 – 18:45.

Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe – wyniki.

Dziękujemy Wszystkim osobom, które wzięły udział we wczorajszym wernisażu Wystawy i oddały głos w Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe zrealizowane na Naszym Wydziale.

Regulamin konkursu
Miło nam ogłosić wyniki Konkursu w poszczególnych kategoriach:

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA W R.A. 2017/18 [SEMESTR LETNI]:

Sąd Konkursowy
1. miejsce – autor: mgr inż. arch. Adrianna Pocion; promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak [praca nr 16]
2. miejsce – autor: mgr inż. arch. Katarzyna Wankiewicz; promotor: mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak [praca nr 17]
3. miejsce – autor: mgr inż. arch. Bartosz Stanek; promotor: prof. n. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska [praca nr 08]

Studencki Sąd Konkursowy [Nagroda Publiczności]
1. miejsce – autor: mgr inż. arch. Adrianna Pocion; promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak [praca nr 16]
2. miejsce – autor: mgr inż. arch. Adam Jankowski; promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski [praca nr 02]
3. miejsce – autor: mgr inż. arch. Katarzyna Wankiewicz; promotor: mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak [praca nr 17]

 

Więcej →

Konkurs “Skyline Challenge” – mapa MTP do celów projektowych.

Skyline Challenge – mapa MTP do celów projektowych