Odwołane zajęcia i konsultacje z dr hab. inż. arch. Radosławem Barkiem

Uprzejmie informujemy, że zajęcia i konsultacje z dr hab. inż. arch. Radosławem Barkiem od 8.11.2018 r. do 01.12.2018 r. zostają odwołane.

Zajęcia z Projektowania zieleni, grupa 3.8. Prowadząca dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

W związku z wyjazdem na konferencję naukową – zajęcia z Projektowania zieleni, grupa 3.8. zamiast w czwartek 15.11.2018 r. odbędą się w czwartek – 22 listopada 2018 r., w godz. od 13:30 do 15:45 w sali 201, budynek C. Serdecznie zapraszam
dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

Poznań Jutra – wystawa projektów dyplomowych WAPP

Informacje o ubezpieczeniu NNW dla studentów Politechniki Poznańskiej

Odbiór decyzji stypendialnych

Informujemy, że w Dziekanacie są do odbioru decyzje dotyczące:

– stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
– stypendium socjalnego,
– stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych,
– zapomóg.

Informacja dla studentów I roku – przedmiot Usługi biblioteczne i informacyjne

Uprzejmie informujemy, że aby zaliczyć przedmiot “Usługi biblioteczne i informacyjne” w roku akademickim 2018/2019, należy:

1.Zalogować się na platformę moodle.put.poznan.pl, wybrać zakładkę Biblioteka i kurs: “Usługi biblioteczne i informacyjne” .
2. Zapoznać się z kursem.
3. W terminie od 07.01.2019 – 04.02.2019 podejść do rozwiązania testu zaliczeniowego. Losowanych jest kolejno pięć pytań.
4. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej 3 poprawne odpowiedzi. Na rozwiązanie testu są 4 minuty.
5. Jeśli za pierwszym razem nie uda się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść drugi raz po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.
6. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
7. Po rozwiązaniu testu wynik podany automatycznie.
8. Studenci z indeksami elektronicznymi zostaną powiadomieni o wpisie poprzez system e-proto.

Wydziałowa Pracownia Komputerowa i ArchiLab zapraszają Studentów Wydziału Architektury na kursy oprogramowania

Wydziałowa Pracownia Komputerowa i ArchiLab zapraszają Studentów Wydziału Architektury na kursy oprogramowania:
1. ArchiCAD + Grasshopper (13.11.2018; 07/08.01.2019):
2. Unity + dowolne oprogramowanie 3D/BIM (10/11.12.2018)
3. Blender podstawy (19/20.11.2018)
4. Blender zaawansowany – rendering (26/27.11.2018)
5. Revit – tworzenie biurowca core and shell przy pomocy modelowania bryłowego w Revicie (03/04.12.2018; 14/15.01.2019)

Kursy odbywać się będą w ramach ArchiLAB, sala 207, godz. 17:00 – 19:00 w podanych terminach.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona możliwościami laboratorium komputerowego.

Serdecznie zapraszamy!

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA MIKOŁAJ 2018, do końca listopada

Obowiązkowe szkolenia bhp i ppoż. dla studentów 1 roku Architektury

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że w listopadzie odbędą się obowiązkowe szkolenia bhp i ppoż. dla studentów 1 roku Architektury. Zaliczenie szkolenia jest konieczne do uzyskania zaliczenia semestru. Szkolenie prowadzi dr inż. Adam Górny. Poniżej podaje terminy dla poszczególnych grup:

Grupy 1.1-1.3
15.11.2018 czwartek, godz. 17:20-20:30, sala B

Grupy 1.4-1.6
23.11.2018 piątek, godz. 13:30-16:40, sala C

Grupy 1.7-1.9
29.11.2018 czwartek, godz. 17:20-20:30, sala B

Grupy 1.10-1.12
13.11.2018 wtorek, godz. 16:10 – 19:20, sala B

Grupy 1.13-1.15
15.11.2018 czwartek, godz. 11:10 – 14:20, sala 205 bud. C

Studenci, którzy powtarzają ten przedmiot lub muszą go zaliczyć jako różnicę programową, mogą dołączyć do wybranej grupy (należy posiadać przy sobie decyzję o powtarzaniu przedmiotu lub spis różnic programowych do okazania prowadzącemu)

Uwaga Studenci 7 semestru

Uwaga Studenci 7 semestru,
w zakładce http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/dyplomanci/tematy-prac-dyplomowych-inzynierskich/, pojawiły się skorygowane materiały wyjściowe, dot. lokalizacji przy ul. Mickiewicza.
Aktualne pliki do pobrania noszą tytuł 4_Mickiewicza_korekta_10.2018.

займ на карту онлайнкредит банк