Przedłużamy termin zgłoszeń w obu konkursach!!!

Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2017 r. na adres: Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem „RYTM ŚWIATŁA – Miejsce dla sztuki w kulturach świata”/ „SMAKI ŚWIATŁA”.