Szanowni Dyplomanci i Promotorzy

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Pracę może zgłosić sam student/absolwent, promotor lub instytucja naukowa, w której praca została obroniona (np. instytut, wydział) za zgodą autora (..). Nabór prac do 7.08.2019, dalsze informacje i regulamin:
https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursPUM/