(16.04.2018)
VIII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.”
Zaproszenia na VIII Konferencję Naukie społeczne i techniczne
8_formularz zgłoszeniowy

(13.04.2018)
Beyond All Limits 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design
Flyer
Invitation Letter
PosterA

(09.04.2018)
XV INTERNATIONAL CONGRESS SUMMER SESSION “MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS”
Form_A-MTM’18-S en
INVITATION MTM18-S

(20.03.1018)
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej
„Człowiek – Środowisko – Zdrowie”
Data: 08-10 czerwiec 2018
Miejsce: Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Strona Główna


Poznaj, zapamiętaj, zarezerwuj czas!
Tematyka:
Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.
Zagrożenia środowiskowe: biologiczne, chemiczne i fizyczne i ich wpływ na zdrowie.
Aktywność fizyczna w zanieczyszczonym środowisku. Urbanizacja, środowisko, zdrowie. Zmiany klimatu a zdrowie. Zagrożenia zdrowia w mieszkaniach.
Humanistyczno – społeczne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.
I Komunikat – Konferencja PTMŚ 2018 Wrocław

(02.03.2018)
ZAPRASZAMY NA IV KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
“OCHRONA BUDOWLI PRZED WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ”

W dniach 06 – 08 czerwca 2018 roku odbędzie się cykl wydarzeń pod
nazwą IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA “OCHRONA BUDOWLI PRZED
WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ”, organizowana przez Instytut Budownictwa
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Stała Konferencja Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową
jest organizowana po raz czwarty. Tegoroczne spotkanie będzie
poświęcone głównie:
– docieplaniu budynków od wewnątrz ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów zabytkowych,
– ochronie budowli podziemnych przed wodą naporową.

W ramach konferencji zaplanowano wystawy producentów
materiałów, promocje technologii, prezentacje sprzętu
diagnostycznego.

KOMUNIKAT I
Ulotka_konferencja

(06.02.2018)
Zaproszenie na konferencję pt. “Otwartość i odpowiedzialność społeczna” (2.03.2018 r.)

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

(12.07.2017)
Panel naukowy: “Polityka oświatowa – doświadczenia i perspektywy”, organizowany w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, w Rzeszowie w dniach 26-27 IX 2017 r.
Zaproszenie do udziału w panelu – Polityka oświatowa
Karta uczestnictwa – Polityka oświatowa

(12.07.2017)
Zaproszenie na konferencję oraz warsztaty Poznań dnia 19.07.2017
Informacje

(26.06.2017)
V Konferencja “Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz PROMOCJI I ROZWOJU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH” 29.09.2017

Serdecznie zapraszam na organizowaną w dniu 29.09.2017 konferencję z cyklu “Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

1.Czasopismo Psychologiczne (Lista B, 11 pkt., poz. 461)
2.Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt, poz. 2062)
3.Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
4.Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt, poz. 1401)
5.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
6.Praca Socjalna (Lista B, 8 pkt., poz. 1666)
7.Medycyna Pracy (Lista A, 15 pkt. poz. 7952)

Artykuły powinny zostać przesłane do:

 1. a) 08.2017 roku (dotyczy: Czasopisma Psychologicznego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi)uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2017
 2. b) 09.2017 roku (dotyczy: Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja; Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne ProsoponMiędzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum), uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2017
 3. c)11.2017 roku (dotyczy: Medycyna Pracy; Praca Socjalna) uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2018

Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

 
Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 570 zł. Opłatę należy uiścić do 15.07.2017. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach
Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 5”, nazwisko i imię uczestnika
Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2017 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

Pozdrawiam,
Małgorzata Dobrowolska
———————————————
dr hab.
MAŁGORZATA DOBROWOLSKA
prof. nzw. w Pol. Śl.
Associate ProffesorPhD
Politechnika Śląska 
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Silesian University of Technology
University College of Social Sciences and Philologies

 

 

 

 

 

(12.06.2017)
XXIV Konferencja naukowea w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz V sesji studenckiej. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. i dotyczyć będzie tematu: Sacrum w komponowanej przestrzeni.

ZAPROSZENIE
Karta zgłoszeniowa

(12.06.2017)
Konferencja Naukowa: “Wartość dodana, czyli interdyscyplinarne płaszczyzny edukacji”

KONFERENCJA:”Wartość dodana, czyli interdyscyplinarne płaszczyzny edukacji”
Dane korespondencyjne
Wymogi edytorskie
LOGOTYP
Logo na wymogi edytorskie

(06.06.2017)
Trzecia Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej
Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się 19-20 października 2017 roku w Pradze. Wydarzenie to skierowane jest do środowiska naukowego, ale także do lekarzy, specjalistów pracujących na co dzień w dziedzinach powiązanych ze zdrowiem publicznym, przedstawicieli władz publicznych, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego. Poprzednie dwie edycje konferencji odbyły się w Koszycach (2013) oraz w Zabrzu (2015) i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, zarówno z państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i z innych krajów europejskich.

Organizatorami konferencji są:
Stowarzyszenie Medycyny Społecznej i Zarządzania Ochroną Zdrowia Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego im. J. E. Purkyně; Instytut Podyplomowej Edukacji Medycznej w Pradze (IPVZ); Słowackie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (SAVEZ); Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (PTZP); Węgierskie Stowarzyszenie Instytucji Badawczych i Szkoleniowych w Zdrowiu Publicznym (HAPHI).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji http://conference2017.ipvz.cz/  Jednocześnie informuję, iż termin rejestracji uczestników upływa 15 czerwca 2017.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
Członek Komitetu Organizacyjnego Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej

(06.06.2017)
Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN
Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, medycznych i matematycznych.
W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:
• prezentacja projektów naukowych (NCBiR/NCN),
• analiza statystyczna wyników badań,
• emisja głosu.
Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

KMT AMU odbędzie się w dniach 27-30 września 2017 roku w Jabłonnie k. Warszawy

Nabór wniosków potrwa do 17 czerwca 2017 r.
Ogłoszenie wyników naboru 20 czerwca 2017 r.
Ostateczny termin dokonania opłaty zjazdowej 25 czerwca 2017 r.
Więcej informacji na stronie: http://kmtamu.com.pl W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@kmtamu.pl

(06.06.2017)
Zaproszenie na 5. Ogólnopolską Konferencję na temat Zanieczyszczenia Światłem
Zapraszamy do udziału w 5. Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, która odbędzie się 19-20 października 2017 roku w Warszawie.

Konferencja jest wyjątkową okazją do spotkania się przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, branży oświetleniowej i organizacji pozarządowych, którzy zainteresowani są problematyką minimalizacji negatywnego wpływu nocnego światła na środowisko i zdrowie człowieka.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

– wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
– oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
– technologie oświetleniowe, w tym oświetlenie LED,
– techniczne i prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
– funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
– jasność nocnego nieba i jej znaczenie w astronomii obserwacyjnej,
– naziemne i satelitarne metody oceny intensywności zanieczyszczenia światłem,
– ciemne niebo, jako fundament turystyki astronomicznej,
– społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Szczegóły na temat wydarzenia dostępne są pod adresem http://noc.edu.pl/.

(11.05.2017)
Konkurs poetycki Spojrzenia 2017
Uprzejmie zawiadamiamy, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłosiła konkurs poetycki pod hasłem “…nie tylko zbrodnie są u nas możliwe” w ramach VII edycji Spojrzeń 2017. Konkurs adresowany jest do studentów (osób w wieku do 24 lat). Patronką tegorocznej edycji Spojrzeń jest Wisława Szymborska. Pod tym linkiem znajdą Państwo szczegółowe informacje http://www.wbp.poznan.pl/biblioteka/konkursy/spojrzenia-2017-konkurs-poetycki/

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 19 maja 2017 roku na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
z dopiskiem: Konkurs Spojrzenia 2017
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 czerwca 2017 roku w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu.

(11.05.2017)
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukowo- branżową “Eco Innovation Summit”
Konferencja organizowana jest przez: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Stowarzyszenie Eko-Biegły, Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2017 roku, we Wrocławiu

Głównym celem konferencji jest pobudzenie kreatywności w obszarze ekoinnowacji.
Ponadto promować będziemy postawy pro ekologiczne i proinnowacyjne społeczeństwa, pokażemy innowacyjne i proekologiczne technologie.

W ramach konferencji zaplanowaliśmy również konkurs z nagrodami, na najlepsze prace badawczo- rozwojowe w obszarze ochrony środowiska.
Dodatkowo, wydarzenie zostało skonstruowane tak, aby umożliwić integrację środowiska naukowego z przedsiębiorcami.

Konferencja jest o tematyce ekologicznej, stąd zastosujemy innowacyjne rozwiązania, takie jak:
• treści, agendę, materiały konferencyjne udostępnione w internecie i na urządzeniach mobilnych (na miejscu konferencji gwarantujemy dostęp do wifi)
• gadżety proekologiczne
• minimalizację kampanii reklamowej w postaci papierowej na rzecz mediów społecznościowych i internetowych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem na stronie:
http://ecoinnovationsummit.eu/

(11.05.2017)
Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja Młodych Naukowców – Spojrzenie Młodych Naukowców
http://www.doktorant.com.pl/index.php/smn2017nowosc
(Warszawa i Kraków – październik 2017)

(11.05.2017)
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców – Nowe wyzwania dla polskiej nauki
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017
(Gdańsk 10.09.2017)

(26.04.2017)
Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Przestrzenie rekreacji – Granice i Konteksty
Szanowni Państwo,
Zespół Zakładu Geografii Rekreacji w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej granicom i kontekstom przestrzeni rekreacji. Konferencja „Przestrzenie rekreacji – granice i konteksty” odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 21–22 listopada 2017 r.
Globalizacja, błyskawiczna dyfuzja innowacji, swoboda podróżowania, rozwój mediów i nowoczesnych technologii – to tylko niektóre z ogólnych światowych trendów mających odzwierciedlenie w sferze rekreacji. W efekcie mamy do czynienia z ciągłymi przemianami sposobów spędzania czasu wolnego, szybkim ich upowszechnianiem, odkrywaniem i zagospodarowywaniem na potrzeby rekreantów nowych przestrzeni, a także z ustawicznym poszukiwaniem coraz bardziej oryginalnych i wyrafinowanych form wypoczynku.
Sposób spędzania czasu wolnego jest ważnym kryterium oceny funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Rekreacja stała się kolejnym, powszechnie pożądanym dobrem konsumpcyjnym, umożliwiającym nie tylko regenerację sił fizycznych i psychicznych, ale także – a może przede wszystkim – manifestacją statusu społecznego i stylu życia. W hedonistycznym społeczeństwach konsumpcyjnych dobra i usługi są dla konsumentów źródłem przyjemności, sposobem wyrażania aspiracji, odrębności, a także przeżywania ekscytujących i urozmaiconych doświadczeń, bez których niemożliwa jest ogólna satysfakcja z życia. Dlatego coraz większym uznaniem cieszą się ci, którzy nie tylko dysponują czasem wolnym, ale również potrafią go kreatywnie zagospodarować.
Przemiany ustrojowe lat 90. XX w. włączyły Polskę i państwa środkowej Europy w nurt światowej gospodarki wolnorynkowej, jednak związana z początkami transformacji gospodarczej pauperyzacja społeczeństwa sprawiła, że koniunktura na usługi rekreacyjne pojawiła się z dużym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich, m.in. wraz z powstaniem i rozwojem klasy średniej. Od kilkunastu lat obserwujemy niezwykle dynamiczny, żywiołowy rozwój form rekreacji. Skala i charakter opisywanego zjawiska niewątpliwie warte są głębszej analizy i refleksji naukowej, również w kontekście przestrzennym. Mamy nadzieję, że zaproponowana Państwu tematyka konferencji stanie się przedmiotem ożywionej dyskusji podczas spotkania w Łodzi. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie naukowe będzie przyczynkiem do wymiany poglądów, doświadczeń badawczych i branżowych na temat granic i kontekstów przestrzeni rekreacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym w załączniku komunikatem nr 1 oraz kartą zgłoszeniową. Zachęcamy także do rozsyłania informacji do osób zainteresowanych tą problematyką.

karta_zgloszeniowa
komunikat nr 1

http://www.turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php
https://www.facebook.com/events/842199049253626/

(24.04.2017)
Circular Economy in the building construction sector. NCC as a generator of an eco- economy in building industry
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP zaprasza do wzięcia udziału w podsumowującym program BRIMEE seminarium, „Circular Economy in the building construction sector. NCC as a generator of an eco- economy in building industry”.

Seminarium odbędzie się w siedzibie SARP w dniu 17 maja br., w godz. 9:00-15:00.
Wszystkie prezentację odbędą się w języku angielskim.

Szczegółowy program seminarium będzie dostępny na stronie www.sarp.org.pl oraz zostanie do Państwa przesłany.

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast rejestracja konieczna. Ilość miejsc ograniczona.  
Link poniżej:

https://www.eventbrite.co.uk/e/circular-economy-in-the-building-construction-sector-ncc-as-a-generator-of-an-eco-economy-in-tickets-33390326365

(20.04.2017)
5 Konferencja Dydaktyki Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim
Drodzy Nauczyciele akademiccy,
już po raz piąty zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM” na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. i adresowana jest do wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów (niezależnie od dziedziny wiedzy) oraz każdego, kto zainteresowany jest poszukiwaniem inspiracji do budowania przestrzeni edukacyjnej przyjaznej studentowi.

Formuła Konferencji pozwala każdemu uczestnikowi zaprezentować swoje doświadczenia, pomysły lub poglądy dotyczące kształcenia akademickiego w kilkunastominutowych wystąpieniach ideatoryjnych (termin zgłoszeń: 31 marca br.). W programie Konferencji, oprócz 3 sesji „Ideatorium” (w których m.in. Kahoot na wykładzie Slow Education, metody symulacyjne, mnemotechniki w dydaktyce akademickiej, film, aplikacja Socrative, Small Teaching, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa i in.), także wykład „Dlaczego warto wierzyć w studenta?”, debata ekspercka „Marketing w sali wykładowej – czy i jak się sprzedać?”, sesja plakatowa, 3 sesje warsztatowe (Moodle, tutoring akademicki, zarządzanie czasem nauczyciela akademickiego) oraz wieczór integracyjny dający możliwość nieformalnej wymiany myśli.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień ustnych, plakatowych lub udziału biernego. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł (do 30 kwietnia br.).

Strona Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl
Profil na fb: https://www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna
Film studentów gdańskich uczelni z zeszłorocznej Konferencji „Co studenci myślą o wykładowcach” dostępny jest tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcHW3_qr1nw&feature=youtu.be

Wszelkie dodatkowe informacje: ideatorium@ug.edu.pl, tel. 502 494 189.
Zapraszamy znowu do Gdańska na moc inspiracji:)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
joanna.mytnik@biol.ug.edu.pl

(11.04.2017)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nauka Okiem Młodego Naukowca”

Fundacja Promovendi zaprasza Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nauka Okiem Młodego Naukowca”, która odbędzie się 10 czerwca 2017 r. w Łodzi (Centrum Biznesowe „Faktoria”, ul. Dowborczyków 25, Łódź).

Konferencja organizowana jest z myślą o Tobie!!!

Dlaczego?

 • stawiamy na interdyscyplinarność, tematyką konferencji będą zagadnienia przedstawione przez Was;
 • wydarzenie naukowe skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców;
 • możliwość zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych;
 • dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja posteru, film;
 • publikacja książki abstraktów z numerem ISBN – dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych;
 • publikacja nadesłanych rozdziałów w monografii – 5 pkt. MNiSW;
 • publikacja nadesłanych artykułów w czasopiśmie naukowym „World Scientific News” (lista B – 6 pkt. MNiSW);
 • w programie konferencji przewidziane jest szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu;
 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;
 • najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy;
 • nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy;
 • atrakcyjna wysokość opłaty konferencyjnej;
 • wieczorem przewidywane spotkanie integracyjne „rozmowy w kuluarach”.

Warto wziąć udział w konferencji?
Oceń sam!

Zapraszamy do rejestracji: https://goo.gl/forms/wDgHcZAPeWb1hQK82

Za ile?  Od 199 zł

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: mlodynaukowiec@promovendi.pl
Profil Fundacji na FB: https://www.facebook.com/fundacja.promovendi/
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1054167611395027/

(01.02.2017)
Ogólnopolska Konferencja naukowa „NATURALni 2017”
Ogólnopolska Konferencja naukowa „NATURALni 2017” – skierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały tytuł doktora w ostatnich 5 latach. Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia takie jak:
• ekologia;
• ochrona środowiska;
• odnawialne źródła energii;
• rolnictwo;
• leśnictwo;
• inżynieria środowiska;
• produkcja zdrowej żywności;
• weterynaria i hodowla zwierząt.

Konferencja odbędzie się dnia 11 marca 2017 r. w Łodzi.

Uczestnictwo w Konferencji to doskonała okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych oraz cennej dla naukowców dyskusji i wymiany myśli pozwalającej na rozwiązanie napotkanych podczas pracy problemów.

Podczas Konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wygłoszenia prezentacji lub przedstawienia plakatu na tematy prowadzonych przez Państwa badań w zakresie wymienionych wcześniej zagadnień.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikaty uczestnictwa potwierdzający wygłoszenie prezentacji lub przedstawienie posteru. Podczas konferencji zostanie wybrana najlepsza prezentacja i najlepszy poster a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na stronie www.promovendi.pl w zakładce Konferencje.

Zapraszamy do rejestracji !!!

https://goo.gl/forms/8qi3fCR9kHSsBKwl2

(26.01.2017)
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 to wydarzenie naukowe, którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego. W jego skład wejdą pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z całego kraju, którzy będą mieli okazję podzielić się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi oraz swoją pasją do prezentowanego tematu.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji prac z następujących obszarów wiedzy:
– obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
– obszar nauk przyrodniczych;
– obszar nauk ścisłych;
– obszar nauk technicznych;
– obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
– obszar nauk humanistycznych;
– obszar nauk społecznych;
– obszar sztuki.

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na naszej stronie.
Rejestracja trwa do 14 lutego 2017 roku.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: www.konferencja-tygiel.pl?utm_source=eb_m3

(09.11.2016)
IX Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017
Serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017, która odbędzie się w okolicach Wałbrzycha w dniach 23-25 kwietnia 2017 r.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (15 punktów).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej nowej stronie internetowej www.eko-dok.pl.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny