Members of the Council of the Faculty of Architecture

Dean

1.     dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw.

Vice-deans

2.    dr hab. inż. arch. Maciej JANOWSKI

3.   dr hab. Hanna GRZESZCZUK-BRENDEL

4.   dr inż. arch. Agata GAWLAK

Professors

5.    prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg

6.    prof. dr hab. Michael Giersig

7.    prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

8.   prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski

9.   dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP

10.   dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP

11.   dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP

12.  dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP

Assistant professors holding the PhD degree

13.   dr hab. inż. arch. Robert Ast

14.   dr hab. inż. arch. Radosław Barek

15.   dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

16.   dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

17.   dr hab. Lech Frąckowiak

18.   dr hab. inż. Jarosław Kałużny

19.  dr hab. Tomasz Matusewicz

20.  dr hab. inż. arch. Adam Nadolny

21. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka

22. dr hab. Joanna Stefańska

Przedstawiciele pracowników nauczycieli akademickich

23.   dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich

24.  dr inż. arch. Agnieszka Janowska

25.   dr inż. arch. Hanna Michalak

26.  dr inż. arch. Adam Siniecki

27.  dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Representatives of the employees other than academics

28.  mgr Beata Sawczyn

29. mgr Natalia Górska

Representatives of students

30.   Dominika Górczak

31.   Agnieszka Hoffmann

32.   Małgorzata Łotarewicz

33.   Agata Morawczyńska

34.   Filip Osiński

35.   Kacper Pruchnik

36.   Olga Szygenda