Archive for the ‘Wykłady’ Category

Wykład z zakresu biernej ochrony pożarowej w budownictwie

Wykład otwarty: “Piękno Wielkopolski ukryte w wiejskich kościołach gotyckich”

Dodatkowe wykłady dla studentów 7 semestru.

Dodatkowe wykłady dla studentów siódmego semestru (piszących pracę inżynierską) odbędą się w następujących terminach: 07.11.2019 r. – budynek C, sala A – 11:45 do 13:15 temat wykładu: “Wszystko co powinieneś wiedzieć o fizyce budowli robiąc dyplom inżynierski – czyli dodatkowe konsultacje praktyczne dla studentów semestru siódmego” prowadzący: mgr inż. Jerzy Kosmatka 14.11.2019 r. – budynek […]