Archive for the ‘Warsztaty’ Category

Wyniki rekrutacji na warsztaty w Chinach we wrześniu 2019 r.

LISTA RANKINGOWA NA WARSZTATY W CHINACH (WRZESIEŃ 2019)

POLSKO – CHIŃSKIE warsztaty studialno – projektowe.