Archive for the ‘Warsztaty’ Category

Warsztaty studenckie z projektowania architektoniczno-urbanistycznego

Wasztaty Polsko-Włoskie

Warsztaty Polsko-Włoskie, których celem jest zaprojektowanie, następnie wykonanie Maszyny Edukacyjnej

W dniach 17-22 września na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odbędą się warsztaty polsko-włoskie, których celem jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie Maszyny Edukacyjnej – mobilnego pawilonu służącego architektonicznej edukacji dzieci i młodzieży. Warsztaty są przeznaczone dla studentów I i II stopnia; Chętni do udziału w projektowaniu i realizacji Maszyny Edukacyjnej mogą zgłaszać mailowo swoje kandydatury do […]