Archive for the ‘Ogólne’ Category

Urban Summer School: Forma Otwarta – informacja o naborze

          USS_CFA – text pl USS_call-for-applications

Odbiór decyzji stypendialnych

Szanowni Państwo Uprzejmie prosimy o odbieranie decyzji stypendialnych (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych) w dziekanacie, w godzinach urzędowania. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją dotyczącą nieprzyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, mogą Państwo złożyć w dziekanacie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji. […]