Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Odwołane zajęcia z dr hab. inż. arch. Maciejem Janowskim.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-19.04.2019 r. wykłady, ćwiczenia i dyżury prowadzone przez dr hab. inż. arch. Macieja Janowskiego zostają odwołane. Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w ustalonych z zainteresowanymi terminach.

Zmiana terminu wykładów dla studentów 6 semestru Architektury.

Uprzejmie informujemy, że 18.04.2019 r. o godzinie 11:30 w sali C, zamiast wykładu z Teorii Architektury Rekreacyjnej, odbędzie się wykład z Etyki Zawodu Architekta. Planowane na ten dzień kolokwium z Teorii Architektury Rekreacyjnej odbędzie się 09.05.2019 r., zamiast wykładu z Etyki Zawodu Architekta.

Architectural Design of Workplaces 2 – schedule modifications for 18th and 19th of April 2019.

Architectural Design of Workplaces 2, groups 1.1, 1.1 EN and 1.9:Due to the Easter break which begins on the 19th of April 2019 the classes of Architectural Design of Workplaces 2, gr. 1.1 and 1.1. EN are not taking place on that day.The class for group 1.9, planned for the 18th of April is cancelled […]

Zmiany w planie zajęć przedmiotu Projektowanie Arch. Miejsc Pracy 2.

Projektowanie Architektoniczne Miejsc Pracy 2, gr. 1.1, 1.1 EN i 1.9: W związku z rozpoczynającymi się 19.04.2019 feriami wiosennymi zajęcia z Projektowania Architektonicznego Miejsc Pracy 2 dla grup 1.1 oraz 1.1 EN w tym dniu nie odbędą się. Zajęcia dla grupy 1.9 z dnia 18.04.2019 zostają przeniesione na 6.05.2019, godz. 9:45 – 12:00, sala 410, […]

Zajęcia Building Construction 2.

Uprzejmie informujemy, że z powodu  wyjazdu służbowego p.dr hab. inż. Katarzyny Rzeszut zajęcia Building Construction II w dniach 7-17 04.2019 r. nie odbędą się. Zgodnie z sugestiami studentów zajęcia zostaną odrobione w następujące poniedziałki: 13/05/2019 Wykład 14:00 – 15:30 27/05/2019 Wykład i projekt 14:00 – 18:45 10/06/2019 Wykład i projekt 14:00 – 18:45.

Nieobecność p. dr inż. arch. Karoliny Sobczyńskiej.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.03.2019 do 12.04.2019 r. zajęcia i konsultacje z p. dr inż. arch. Karoliną Sobczyńską nie odbędą się. Zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Lista studentów Architektury Wnętrz z podziałem na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Architektura Wnętrz – WF Zajęcia kompensacyjne odbywają się jeden raz w tygodniu (do wyboru terminy: wtorek, środa lub czwartek).

Zajęcia terenowe – inwentaryzacja dla studentów 1 sem. II stopnia.

Informujemy, że jest możliwość wcześniejszego zaliczenia zajęć terenowych-inwentaryzacyjnych na podstawie odbytej praktyki w biurze projektowym. Niezbędne dokumenty potrzebne do zaliczenia: Zaświadczenie o odbytej praktyce inwentaryzacyjnej (z pieczątką biura). Dokumentacja budowlana inwentaryzowanego budynku w wersji papierowej (rzuty, przekroje, elewacje) w skali 1:100 lub 1:50, złożona do formatu A4; imię i nazwisko studenta wpisane w tabelki dokumentacji, […]

Theory of Recreational Architecture

Theory of Recreational Architecture – plan of lectures