Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Zasady zaliczenia przedmiotów prowadzonych przez dr hab. inż. arch. Hannę Michalak.

Zapisy na lektorat z języka angielskiego rozpoczynający się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Zapisy na lektorat rozpoczynający się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 (dotyczy studentów 1 roku). Studenci zapisują się na lektorat korzystając z uczelnianej platformy Moodle: https://moodle.put.poznan.pl Instrukcja dot. zapisu na lektorat znajduje się na platformie Moodle/CJiK/Zapisy na lektorat. Termin zapisów na lektorat 07.01.19 – 27.01.19 r. Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne […]

Zapisy na egzaminy z języka obcego

Egzamin z języków obcych w sesji zimowej 2018/19 Egzamin poprawkowy z języków obcych w zimowej 2018/19

Dyżury opiekuna studentów 2 roku studiów I stopnia

Uprzejmie informujemy, że dyżury opiekuna studentów 2 roku studiów I stopnia p. dr inż. arch. Joanny Kaszuby odbywają się w czwartki w godz. 9:30 – 11:00 w sali 510 bud. A.  

Plan zajęć z przedmiotu “Umiejętności informacyjne” – Information Skills (InfoProgramII)

Plan zajęć z przedmiotu “Umiejętności informacyjne” (Information Skills (InfoProgram II)) – szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych rok akademicki 2018/2019

займ на карту онлайнкредит банк