Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów: Architektura Energooszczędna oraz Proj. Architektury Wiejskiej

III ROK Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Architektura Energooszczędna odbędzie się we wtorek 25.09.2018 r. o godz. 9:30 w sali A bud. C. Opracowania należy składać do 8 września br. w sekretariacie IAiPP w pokoju 212 bud.C. III ROK gr. 3.3./3.7 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Proj. Architektury Wiejskiej odbędzie się we wtorek 25.09.2018 r. o godz. […]

Praktyki inwentaryzacyjne dla studentów 1 roku studiów II stopnia

Uprzejmie informujemy, że ostateczny termin praktyk to: 2-6 lipca intensywne pomiary, 9-13 lipca ewentualny domiar i sporządzenie dokumentacji. Start praktyk: 2 lipca 2018 r., godz. 9:30, ul. Fredry 12, Poznań. Opiekun: dr inż. arch. Joanna Kaszuba

Studenci 3 roku – Zajęcia terenowe ruralistyczne (wiejskie)

Uprzejmie informujemy, że zajęcia terenowe ruralistyczne będą się odbywały od 2 do 16 lipca. Zebranie organizacyjne odbędzie się 2 lipca w sali C o godz. 10:00. Obecność obowiązkowa. Konieczne osobiste podpisanie regulaminu praktyk ze względu na ubezpieczenie.

Ogłoszenia o zapisach na egzamin z języka obcego.

Egzamin poprawkowy z języków obcych Egzamin z języków obcych w sesji letniej 2017/18