Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Ostateczny termin zaliczenia projektów z Oświetlenia

Informuję, że ostatnie spotkanie ws. zaliczenia projektów z oświetlenia odbędzie się 26.09 w godzinach 10:00 – 12:00 w pokoju 206 budynek C, a ws. zaliczenia poprawkowego wykładów z oświetlenia 28.09  w godzinach 10:00 – 12:00 w pokoju 206 budynek C. Z poważaniem dr inż. Artur Nawrowski

Poprawki u p. dr inż. arch. Anny Sygulskiej

MECHANICS – lecturer Anna Sygulska – End-term test – Friday, 22 September 2017, 10:00am. Seminar room 205 (building C) – Examination – Monday, 25 September 2017, 10:00am. Seminar room 205 (building C) AKUSTYKA – prowadzący Anna Sygulska Poprawa – piątek, 22.09.2017,  godz. 14:00, sala C.

Studenci IV sem. Egzamin poprawkowy z konstrukcji budowlanych 2

Niniejszym informuje, że egzamin poprawkowy z konstrukcji odbędzie się w dniu 26 września 2017 o godz. 10:00 w sali A budynku C Wydziału Architektury PP. Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający  zaliczenie ćwiczeń i projektu z konstrukcji z sem. IV. dr inż. Jacek Nabzdyk

Egzamin poprawkowy z Elementów prawa gospodarczego (dr hab.Olgierd Lissowski, prof. nadzw.)

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Elementów prawa gospodarczego (prowadzący: dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.) odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali 306, budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na ul. Strzeleckiej 11.

Plener inwentaryzacyjny we współpracy z Instytutem Socjologii UAM; prowadzący dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

Studenci 1. semestru studiów II stopnia na kierunku Architektura, którzy zgłosili się na zajęcia terenowe inwentaryzacyjne pod kierunkiem dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko oraz pozostali, którzy nie odbyli jeszcze obowiązkowego pleneru inwentaryzacyjnego (z wyjątkiem grupy dr inż. arch. J. Kaszuby) proszeni są o pilny kontakt z prowadzącą (grażyna.kodym-kozaczko@put.poznan.pl) w celu ustalenia zasad organizacji i przebiegu […]