Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Przełożone zajęcia z Projektowania obiektów rekreacyjnych z gr. 3.1.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Projektowania obiektów rekreacyjnych z gr. 3.1. (prowadzący dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw.) zamiast 08.05.2019 r. odbędą się 06.05.2019 r. o godz. 16:00 w sali 211 C.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 29 i 30 kwietnia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.), Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc ustanawia w Politechnice Poznańskiej 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) oraz 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) […]

Pracownia badawcza z prof. dr hab. inż. arch. G. Potaevem dla studentów 3 sem. II stopnia.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Pracownia badawczej z prof. dr hab. inż. arch. G. Potaevem rozpoczną się spotkaniem organizacyjnym 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w bud. C.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 23 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.), decyzją Prorektora ds. kształcenia dr hab. Jacka Goc, z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu, dzień 23 maja 2019 r. (czwartek) zostaje ustanowiony […]

Przeniesione konsultacje dr inż. arch. Agnieszki Rumież.

Uprzejmie informujemy, że konsultacje z dr inż. arch. Agnieszką Rumież w dniu 17.04.2019 zostają przeniesione na czwartek 18.04.2019 na godzinę 9:00. Consultations with Dr. Agnieszka Rumież on Wed, 17 April 2019 are rescheduled to Thu, 18 April 2019, r. 518, b. A, h: 9:00-10:00.

Odwołane zajęcia z Oświetlenia w dniach 15-19.04.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na chorobę prowadzącej (mgr inż. arch. Alicji Witkowskiej-Włodarczyk) zajęcia z Oświetlenia w tygodniu 15-19.04.2019 r. nie odbędą się. 

Nieobecność p. dr inż. arch. Dominiki Pazder 18.04 i 24.04 br.

Uprzejmie informujemy, że 18.04 i 24.04 br. zajęcia i konsultacje z p. dr inż. arch. Dominiką Pazder nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym ze studentami terminie.

Odwołane zajęcia z p. dr inż. arch. Bartoszem Kaźmierczakiem.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek (18.04.2019 r.) zajęcia grupy 2.2 I st. (Projektowanie Urbanistyczne) i całego 1 roku II stopnia (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w poniedziałek 29.04.2019 r.

Dodatkowy wykład z przedmiotu Budownictwo Ogólne 1 (sem. 2).

Dodatkowy wykład z przedmiotu Budownictwo Ogólne 1 (sem. 2) – zaplanowany na 15.04. br nie odbędzie się. Zajęcia zostają przeniesione na 29 kwietnia godz. 17:00 sala C.

Odwołane ćwiczenia i dyżur z p. dr inż. arch. Agnieszką Janowską.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek (18.04.2019 r.) ćwiczenia i dyżur prowadzone przez dr inż. arch. Agnieszkę Janowską nie odbędą się. Zajęcia i dyżur zostaną odrobione 13.06.2019 r.