Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Egzamin poprawkowy z Psychofizjologii Widzenia.

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Psychofizjologii Widzenia (studenci kierunku Architektura Wnętrz) odbędzie się w czwartek 27.06.2019 r. o godz. 16:00 w sali A bud. A.

Konsultacje p. dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. w poniedziałek 24.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek (24.06.2019 r.) konsultacje p. dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka, prof. nadzw. wyjątkowo rozpoczną się o godz. 13:30.

Egzaminy pisemno – rysunkowe z Historii Architektury Powszechnej Polskiej, sem. 2.

Egzaminy pisemno – rysunkowe z Historii Architektury Powszechnej Polskiej, sem. 2 odbędą się: Termin 0 – dn. 21.06.2019 (piątek), od godz. 11:00, w sali audytoryjnej A, w budynku C przy ul. Nieszawskiej.Termin I – dn. 28.06.2019 (piątek), w godz. 11:00 – 15:30, w sali audytoryjnej A, w budynku C przy ul. Nieszawskiej:1. w godz. 11:00 […]

Dodatkowe konsultacje z p. dr inż. Marią Celińską-Mysław.

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe konsultacje z p. dr inż. Marią Celińską – Mysław odbędą się w środę 19.06.2019 r. w godz. 9:00 – 13:00 w sali 204.

Plener inwentaryzacyjny – zapisy do grup.

Szanowni Państwo!W imieniu Zakładu Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa informuję, że w RA 2018-19 odbędą się dwa plenery inwentaryzacyjne, oba w Poznaniu.Dwie grupy studentów, pod opieką p. dr inż. arch. Joanny Kaszuby oraz p. dr inż. arch Karoliny Sobczyńskiej będą inwentaryzować obiekt przy ul. Fredry (start 01.07.2019 r.) – maksymalna liczba osób – 42.Trzy grupy […]

Zajęcia Technologie informacyjne prowadzone przez dr inż. arch. Rafała Graczyka.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia “Technologie informacyjne” – gr. 2.2 i 2.8 (3 jednostki) (prowadzący: dr inż. arch. Rafał Graczyk) zostały odpracowane we wcześniejszym terminie. W związku z tym do końca semestru poniedziałkowe zajęcia nie będą się już odbywać. Osoby zainteresowane konsultacją proszone są o skorzystanie z godzin dyżurowania w środy od 12:00 do 15:00.

Egzamin z Geometrii wykreślnej.

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z Geometrii wykreślnej (prowadzący dr inż. Jacek Gruszka) odbędą się według harmonogramu: Architektura Wnętrz – 17.06.2019 r. w budynku Wydziału Elektrycznego, w sali 218 o godz. 9:00 Architektura – 17.06.2019 r. w Bibliotece Technicznej, w salach 051 i 053 i godz. 17:00 Egzamin poprawkowy odbędzie się 18.09.2019 r. o godz. 14:00 […]

Laboratoria z przedmiotu Technologie Informacyjne.

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie grupy 2.4, 2.7 i 2.10 odrobiły laboratoria z przedmiotu Technologie Informacyjne. W związku z tym, dla powyższych grup zajęcia te do końca semestru nie będą się już odbywać (pon.,czw.). Pozostałe grupy odbywają zajęcia planowo. dr inż. arch. Borys Siewczyński

Zajęcia Technologie informacyjne z p. dr inż. arch. Bartoszem Kaźmierczakiem.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Technologie informacyjne prowadzone przez dr inż. arch. Bartosza Kaźmierczaka zostały odrobione i nie będą się już odbywać w poniedziałki. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o przybycie w godzinach dyżuru w środy w godz. 9:00 – 13:00.

Egzamin z Teorii ruralistyki, sem.6, studia stacjonarne I stopnia

Egzamin z Teorii ruralistyki, sem.6, studia stacjonarne I stopnia  – odbędzie się w czwartek 27.06.2019 w godz. 10:00 – 11:30 w salach A, B, C w bud.C. Zapraszam – licząc na niezawodną obecność wszystkich Studentów, dr hab. inż. arch. Hanna Michalak