Archive for the ‘Aktualności’ Category

Egzamin poprawkowy z Geometrii wykreślnej

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Geometrii wykreślnej z p. dr Jackiem Gruszką odbędzie się 20.09.2017 r. w sali 205 bud. C w godz. 14:00 – 18:00.

Spotkanie organizacyjne w sprawie Zajęć Terenowych Ruralistycznych

Uprzejmie informujemy, że spotkanie organizacyjne w sprawie Zajęć Terenowych Ruralistycznych odbędzie się w poniedziałek, 3.07.2017 o godz. 12:00 w sali A w budynku C. Prosimy o przybycie studentów 3 roku studiów I stopnia na kierunku Architektura. Praktyki będą odbywały się w dniach 3-17.07.2017.

Summer School in Prague, August 2017

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej zajął wysokie 5 miejsce w „Rankingu Studiów Inżynierskich. Perspektywy 2017

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-techniczne/architektura-i-urbanistyka

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Jak uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej? Na Wasze pytania odpowiada prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów arch. Krzysztof Frąckowiak.

Relacja z Targów Edukacyjnych oraz Dnia Dziewczyn i Drzwi Otwartych 2017.

W dniach 24-26 marca na terenie MTP odbyły się Targi Edukacyjne. Jak co roku, przez trzy dni pracownicy i studenci Wydziału Architektury na swoim stoisku opowiadali zainteresowanym kandydatom o studiach na Wydziale Architektury PP. Rozdawano ulotki informacyjne oraz gadżety. Informacji udzielali zarówno pracownicy jak i studenci. Pracownicy, którzy pełnili dyżury na stoisku to: mgr inż. […]

Zaliczenie z przedmiotu „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia”

Zaliczenie z przedmiotu „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia” odbędzie się wg następującego harmonogramu, na podstawie egzaminu pisemnego (10 pytań – test jednokrotnego wyboru oraz 2 zadania): – w dn. 8.05. godz. 16:50 sala 04 CW_egzamin „przedtermin” – w dn. 22.05. godz. 16:50 sala 04 CW_wykład (OBOWIĄZKOWY) – w dn. 05.06. godz. 16:50 […]

Opinia prawna dotycząca notyfikacji dyplomów Wydziału Architektury

Wnioski: Mając na uwadze powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odpowiada wymogom wskazanym w Dyrektywie 2005/36/WE. Oznacza to, że uzyskanie tytułu “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Osoby posiadające ww. tytuł mogą ubiegać się o uznanie swoich […]

Oświadczenie Dziekana Wydziału Architektury

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci Wydziału Architektury W nawiązaniu do spotkania z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego panią Olgą Szygendą oraz spotkaniem z grupą studentów II stopnia, w celu poinformowania Państwa o szczegółach procedur formalnych, w tym notyfikacji, które podejmujemy na Wydziale, zapraszam na spotkanie 20.04.2017 o godzinie 8:30 w Sali B. Dziekan Wydziału Architektury Dr hab. inż. […]

Ankieta dotycząca oczekiwań wobec strony internetowej Wydziału Architektury

Szanowni Studenci, zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwań wobec strony internetowej Naszego Wydziału. Ankieta znajduje się w katalogu głównym Wydziału Architektury (WA) na platformie Moodle PP. Z góry dziękujemy! Dear Studets, we would be pleased to receive your feedback regarding our Faculty website. Questionnaire is availble in main directory for Faculty of Architecture (FA) on […]