Archive for the ‘Aktualności’ Category

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

ArchiLAB w semestrze letnim 2018/19.

Szanowni Studenci! W nowym semestrze ArchiLAB zaprasza do udziału w serii spotkań poświęconych programowi ArchiCAD. Spotkania będą odbywać się podczas wtorkowych konsultacji w godzinach 17:00 – 19:00 począwszy od wtorku 05.03.2019 w pracowni komputerowej 207, bud A. Zostanie na nich poruszona w sposób kompleksowy metodyka działania w oprogramowaniu BIM w tym podstawy programu ArchiCAD, tworzenie […]

Odwołanie spotkania w sprawie podwójnego dyplomu.

Szanowni Studenci, z powodu choroby pana dr hab. inż. arch. Adama Nadolnego – koordynatora projektu „Podwójny dyplom z BTU Cottbus-Senftenberg” spotkanie informacyjne w dniu 8.01.2019 r. dla studentów 7 semestru zostało odwołane. Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane podwójnym dyplomem powinny: 1. Aplikować na studia II stopnia w języku angielskim (Architecture) 2. Aplikować na wyjazd na […]

Informacje o ubezpieczeniu NNW dla studentów Politechniki Poznańskiej

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę […]

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci, Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017. O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP. Kategorię A […]

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Jak uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej? Na Wasze pytania odpowiada prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów arch. Krzysztof Frąckowiak.

Opinia prawna dotycząca notyfikacji dyplomów Wydziału Architektury

Wnioski: Mając na uwadze powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odpowiada wymogom wskazanym w Dyrektywie 2005/36/WE. Oznacza to, że uzyskanie tytułu “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Osoby posiadające ww. tytuł mogą ubiegać się o uznanie swoich […]