Archive for the ‘Aktualności’ Category

Konkurs i Wystawa najlepszych prac semestralnych wykonanych w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej

Drodzy Studenci! Uprzejmie informujemy o zbliżającej się wystawie najlepszych prac semestralnych wykonanych w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, tj.: SEMESTR LETNI 2015-2016 Podstawy Projektowania Architektonicznego i Ergonomii 2 Projektowanie Architektoniczne Obiektów Usługowych 1 SEMESTR ZIMOWY 2016-2017 Podstawy Projektowania Architektonicznego i Ergonomii 1 Projektowanie Architektoniczne Obiektów Mieszkaniowych 1 Projektowanie Architektoniczne Obiektów Mieszkaniowych 2 Projektowanie Architektoniczne Obiektów […]

Relacja z Targów Edukacyjnych oraz Dnia Dziewczyn i Drzwi Otwartych 2017.

W dniach 24-26 marca na terenie MTP odbyły się Targi Edukacyjne. Jak co roku, przez trzy dni pracownicy i studenci Wydziału Architektury na swoim stoisku opowiadali zainteresowanym kandydatom o studiach na Wydziale Architektury PP. Rozdawano ulotki informacyjne oraz gadżety. Informacji udzielali zarówno pracownicy jak i studenci. Pracownicy, którzy pełnili dyżury na stoisku to: mgr inż. […]

Nieszawska BBQ

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich pracowników jak i kadrę naukowo-dydaktyczną, na wspólne grillowanie ze studentami Wydziału Architektury, które odbędzie się w środę (10.05.2017) od 10:00 do 17:00. Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej Wydziału Architektury

Zaliczenie z przedmiotu „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia”

Zaliczenie z przedmiotu „Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia” odbędzie się wg następującego harmonogramu, na podstawie egzaminu pisemnego (10 pytań – test jednokrotnego wyboru oraz 2 zadania): – w dn. 8.05. godz. 16:50 sala 04 CW_egzamin „przedtermin” – w dn. 22.05. godz. 16:50 sala 04 CW_wykład (OBOWIĄZKOWY) – w dn. 05.06. godz. 16:50 […]

Opinia prawna dotycząca notyfikacji dyplomów Wydziału Architektury

Wnioski: Mając na uwadze powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odpowiada wymogom wskazanym w Dyrektywie 2005/36/WE. Oznacza to, że uzyskanie tytułu “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Osoby posiadające ww. tytuł mogą ubiegać się o uznanie swoich […]

Oświadczenie Dziekana Wydziału Architektury

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci Wydziału Architektury W nawiązaniu do spotkania z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego panią Olgą Szygendą oraz spotkaniem z grupą studentów II stopnia, w celu poinformowania Państwa o szczegółach procedur formalnych, w tym notyfikacji, które podejmujemy na Wydziale, zapraszam na spotkanie 20.04.2017 o godzinie 8:30 w Sali B. Dziekan Wydziału Architektury Dr hab. inż. […]

Ankieta dotycząca oczekiwań wobec strony internetowej Wydziału Architektury

Szanowni Studenci, zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwań wobec strony internetowej Naszego Wydziału. Ankieta znajduje się w katalogu głównym Wydziału Architektury (WA) na platformie Moodle PP. Z góry dziękujemy! Dear Studets, we would be pleased to receive your feedback regarding our Faculty website. Questionnaire is availble in main directory for Faculty of Architecture (FA) on […]

Erasmus+ 2017/2018: Lista z nominacjami

Mamy przyjemność poinformować Państwa o zakończeniu rekrutacji na wyjazd studentów WAPP na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+. Poniżej prezentujemy listę studentów zakwalifikowanych wraz z nominacjami do uczelni partnerskich. Erasmus WAPP 2017-2018_Nominacje

Erasmus+: Lista rankingowa na wyjazd w r. akad. 2017/2018

Lista studentów (w kolejności alfabetycznej) zakwalifikowanych na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku akad. 2017/2018: Erasmus WAPP Lista rankingowa 11.01.2017

Erasmus+: rekrutacja uzupełniająca (dokumenty)

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazd studentów na semestr letni 2016/2017 w ramach programu Erasmus+. Poniżej znajduje się lista wolnych miejsc: [D] TU Dortmund University – 2 miejsca, [D] Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus – 3 miejsca, [D] Technische Universitat Kaiserslautern – 2 miejsca, [D] Fachhochschule Koln – 1 miejsce, [D] Hochschule Regensburg – 2 miejsca, [FR] Ecole […]