Archive for the ‘Aktualności’ Category

Kurs wyrównawczy z matematyki

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że wszystkie niezbędne informacje związane z kursem wyrównawczym z matematyki można znaleźć na stronie internetowej: http://www.math.put.poznan.pl/szkolenia.htm

Office hours mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki

Office hours during Summer 2018 – Mondays 9AM – 10AM (Room 602, Bldg A) 2nd & 16th July 6th & 27th August 10th, 17th & 24th September

Nieobecność dra inż. arch. Adama Sinieckiego w dniach 05.07.2018 r. – 19.09.2018 r.

Szanowni Państwo, w dniach 05.07.2018 – 19.09.2018 r. pan dr inż. arch. Adam Siniecki będzie nieobecny na Wydziale Architektury PP. Obowiązki koordynatora programu Erasmus+ przejmują na ten okres: – dr inż. arch. Piotr Zierke, tel. 61 665 3263 – mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska – Andruszkiewicz, tel. 61 665 3264 Ewentualny kontakt z dr A. Sinieckim tylko […]

Wyróżniająca ocena PKA dla kierunku architektura WAPP

Szanowni Studenci Z przyjemnością informujemy, iż kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę […]

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci, Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017. O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP. Kategorię A […]

Komunikat w związku z przebudową ul. św. Marcin

Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową ul. św. Marcin wystąpią utrudnienia komunikacyjne. Prace przygotowujące inwestycję zainicjowane zostaną z 2 na 3 września. Równocześnie rozpocznie się dwutygodniowa wymiana zwrotnicy na ul. 27 Grudnia przy ul. Gwarnej, a ul. Królowej Jadwigi zostanie w całości otwarta dla ruchu tramwajowego. Zakończenie prac planowane je do połowy 2019 roku, […]

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Jak uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej? Na Wasze pytania odpowiada prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów arch. Krzysztof Frąckowiak.

Opinia prawna dotycząca notyfikacji dyplomów Wydziału Architektury

Wnioski: Mając na uwadze powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odpowiada wymogom wskazanym w Dyrektywie 2005/36/WE. Oznacza to, że uzyskanie tytułu “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Osoby posiadające ww. tytuł mogą ubiegać się o uznanie swoich […]