Archive for the ‘Wydarzenia’ Category

Spotkania z dr inż. Arturem Nawrowskim

Spotkanie z dr inż. Nawrowskim w sprawie zaliczenia wykładów odbędzie się 25 września 2018 r. (środa) w godzinach 11:00 – 13:00 budynek C, pokój 206 ul. Nieszawska, a w sprawie projektów 26 września 2018 r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 12:00 w laboratorium informatycznym 207 budynek A, ul. Nieszawska. Meeting with Ph.D. Nawrowski on lectures from lighting is on 25 […]

Egzamin poprawkowy z Teorii Kompozycji (Theory of Composition)

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Teorii Kompozycji odbędzie się w czwartek 27. września o godzinie 13.00 w salach 304 i 305. We kindly inform you that the Theory of Composition retake will be held on 27th September, at 1:00 PM, room no. 304 and 305.

Dodatkowe konsultacje z p. dr inż. M. Celińską-Mysław w dniu 24.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe konsultacje p. dr inż. M. Celińskiej-Mysław ze studentami 3 roku studiów 1 stopnia i 1 roku studiów 2 stopnia odbędą się w poniedziałek 24.09.2018 r. w godz. 13:00 – 15:00 w sali 305 bud. A.

10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury „Łódź U Like 2018. Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć”

          Komunikat – Terminarz

Międzynarodowa konferencja naukowa “Odpowiedzialna Urbanizacja” Internationat Scientific Conference “Responsible Urbanization”

Najbliższy dyżur dr hab. Tomasza Marusewicza, prof. nadzw.

Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur dr hab. Tomasza Matusewicza, prof. nadzw. odbędzie się w poniedziałek (24.09.2018 r.) w godz. 12:00 – 15:00.

Dear Students! English Groups of the First and the Third Year (Bachelor)

I year: Retake of the History of Architecture II exam will be held on Thursday, Sep, 20th. 10:00, r. 512, building A. III year: Retake of the History of Architecture after WWII exam will be held on Friday, Sep, 21st, 10:00, r. 512, building A. For additional dates and questions, please contact me via e-mail. […]

Zaliczenie poprawkowe z Wystawiennictwa w dniu 25.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zaliczenie poprawkowe z Wystawiennictwa (prowadząca dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich) odbędzie się 25.09.2018 r. o godz. 12:00 w sali 215 bud. C.

Spotkanie z dr inż. Nawrowskim w sprawie zaliczenia wykładów

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z dr inż. Nawrowskim w sprawie zaliczenia wykładów odbędzie się 19 września 2018 r. (środa) w godzinach 10:00 – 12:00 budynek C, pokój 206 ul. Nieszawska, a w sprawie projektów 20 września 2018 r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 13:00 w laboratorium informatycznym 207 budynek A, ul. Nieszawska. Meeting with Ph.D. […]

Przeniesione zaliczenie poprawkowe z Mechaniki (1 rok) – prowadzący dr inż. Marian Stańczak

Uprzejmie informujemy, że zaliczenia z  ćwiczeń  z Mechaniki 2  u dr. inż. Mariana Stańczaka zostały przeniesione z wtorku 18.09.2018 na piątek 28.09.2018, godz. 10:00, sala 204 w bud. A.