Archive for the ‘Wydarzenia’ Category

Poprawa przedmiotu “Inżynieria materiałowa”

Osoby, które jeszcze nie wysłały pracy zaliczeniowej w ramach poprawy przedmiotu “Inżynieria materiałowa” (sem VII) proszone są o jak najszybszy kontakt z dr. inż. arch. Borysem Siewczyńskim.

UWAGA Dyplomanci piszący pracę inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 24.01.2018 r. / 31.01.2018 r.)

Uprzejmie informujemy, że oryginały kart tematycznych należy pobierać w sekretariacie Instytutu (pok. 612, bud. A) od dnia 11.01.2018 r. do dnia 23.01.2018 r. w powyższym terminie Sekretariat będzie dla Państwa czynny codziennie (pn-pt) w godzinach: 09:00 – 14:00.

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę […]

Egzamin z przedmiotu Konstrukcje budowlane 1 (sem.3). Dla studentów, którzy w ubiegłym roku akademickim nie uzyskali zaliczenia.

Zgodnie z decyzją Pani dr hab. inż. arch. prof. PP Ewy Pruszewicz-Sipińskiej – Dziekana naszego Wydziału, Studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu Konstrukcje budowlane 1 (sem.3) i warunkowo zostali wpisani na następny semestr egzamin z w/w przedmiotu będą zdawać wg nowego programu. Dla tej grupy studentów egzamin ten będzie egzaminem […]

Konkurs na przystanek autobusowy w Kleczewie – NOWY TERMIN

Nowy, ostateczny termin oddania projektów konkursowych na przystanek autobusowy w Kleczewie został ustalony na dzień 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) Wydrukowane projekty proszę składać wraz z wypełnionymi dokumentami (zgłoszenie + oświadczenia) w/w dniu w godz. 12:00 do 14:00 w pok. 407 Krzysztof Borowski

Sukces Absolwentów Wydziału Architektury w XXVII edycji konkursu „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu

http://tup.poznan.pl/news/194/16/XXVII-EDYCJA-KONKURSU-MOJA-WIELKOPOLSKA-WYNIKI Sąd Konkursowy postanowił przyznać jedną nagrodę oraz dwa wyróżnienia I stopnia i dwa wyróżnienia II stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną. NAGRODA – Pan ŁUKASZ GĄSKA za pracę „Projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe. Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania terenu wokół jeziora”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na […]

Rekrutacja na studia II stopnia

Szanowni Państwo 1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie Ksantypa i potrwa do 9 lutego 2018 r. Na studia można się zarejestrować przed obroną pracy inżynierskiej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi w zakładce Strefa Kandydata.

Konferencja Architektura-Światło-Przestrzeń 2018

Konferencja Architektura-Światło-Przestrzeń 2018

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym

Drodzy Studenci, Z satysfakcją  informujemy Państwa, że Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną  przeprowadzoną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)  w 2017 r., a opublikowaną w dniu  16-go października 2017. O tak wysokiej ocenie zadecydował dorobek naukowy, projektowy i artystyczny wszystkich pracowników WAPP. Kategorię A […]

Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny przystanku autobusowego dla Gminy i Miasta Kleczew

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WAPP, w kooperacji z Gminą Kleczew zaprasza wszystkich studentów WAPP do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekt koncepcyjny przystanku autobusowego dla Gminy i Miasta Kleczew. Konkurs dedykowany tylko dla studentów WAPP; nagroda pieniężna + realizacja; regulamin i materiały konkursowe w zakładce “konkursy” lub u sekretarza organizacyjnego dr inż. […]