Archive for the ‘Wydarzenia’ Category

Stypendia w semestrze zimowym 2017/2018

Szanowni Państwo, w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 13.10.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawek na nowy semestr zostaną opublikowane po otrzymaniu informacji od Prorektora ds. Kształcenia.

Ostateczny termin zaliczenia projektów z Oświetlenia

Informuję, że ostatnie spotkanie ws. zaliczenia projektów z oświetlenia odbędzie się 26.09 w godzinach 10:00 – 12:00 w pokoju 206 budynek C, a ws. zaliczenia poprawkowego wykładów z oświetlenia 28.09  w godzinach 10:00 – 12:00 w pokoju 206 budynek C. Z poważaniem dr inż. Artur Nawrowski

Akademia Dziedzictwa – Międzynarodowe Centrum Kultury

Już 6 października odbędzie się inauguracja XII edycji Akademii Dziedzictwa dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Studia w Akademii Dziedzictwa adresowane są do pracowników instytucji kultury, samorządu terytorialnego, służb ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników oraz właścicieli obiektów zabytkowych. Akademia Dziedzictwa została powołana w 2001 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury i […]

Dyżur dra hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego

Dyżur dra hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego odbędzie się w dniu 25.09.2017 r. w godzinach 10:00-12:00. Na dyżur studenci 1 roku II stopnia kierunku Architektura przynoszą dokumenty związane z odbytymi praktykami biurowymi.

Poprawki u p. dr inż. arch. Anny Sygulskiej

MECHANICS – lecturer Anna Sygulska – End-term test – Friday, 22 September 2017, 10:00am. Seminar room 205 (building C) – Examination – Monday, 25 September 2017, 10:00am. Seminar room 205 (building C) AKUSTYKA – prowadzący Anna Sygulska Poprawa – piątek, 22.09.2017,  godz. 14:00, sala C.

Studenci IV sem. Egzamin poprawkowy z konstrukcji budowlanych 2

Niniejszym informuje, że egzamin poprawkowy z konstrukcji odbędzie się w dniu 26 września 2017 o godz. 10:00 w sali A budynku C Wydziału Architektury PP. Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający  zaliczenie ćwiczeń i projektu z konstrukcji z sem. IV. dr inż. Jacek Nabzdyk

Komunikat w związku z przebudową ul. św. Marcin

Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową ul. św. Marcin wystąpią utrudnienia komunikacyjne. Prace przygotowujące inwestycję zainicjowane zostaną z 2 na 3 września. Równocześnie rozpocznie się dwutygodniowa wymiana zwrotnicy na ul. 27 Grudnia przy ul. Gwarnej, a ul. Królowej Jadwigi zostanie w całości otwarta dla ruchu tramwajowego. Zakończenie prac planowane je do połowy 2019 roku, […]

Egzamin poprawkowy z Elementów prawa gospodarczego (dr hab.Olgierd Lissowski, prof. nadzw.)

Uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z Elementów prawa gospodarczego (prowadzący: dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.) odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali 306, budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na ul. Strzeleckiej 11.

Konkurs dla Młodych Architektów 2017

Skanska szuka Ambasadora na Politechnice Poznańskiej! Aplikuj już dziś!