Archive for the ‘Dyplomanci’ Category

Seminarium dyplomowe dla studentów 7 semestru piszących pracę dyplomową w IAPP

Seminaria dyplomowe dla studentów 7 semestru piszących pracę dyplomowe w IAPP (PZ1 i PZ2) odbywać się będą od 04.11.2019 r. do 15.11.2019 r. Pierwsze spotkanie z prof. Georgem Potaev odbędzie się 04.11.2019 r. o godz. 11:00 w sali 211 bud C. Obecność obowiązkowa.

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word): u p. Magdy Tyranowskiej, pokój 212, bud. C., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KR Studenci I stopnia do 25.10.2019 Studenci II stopnia do 31.03.2020

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin składania prac: 31.01.2020 r.)

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora należy składać w sekretariacie IAUiOD, pok 612, do 31 października 2019r. Sekretariat jest dla Państwa czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-13:00. Wzór Karty dyplomowej inżynierskiej