Archive for the ‘Dyplomanci’ Category

Ogłoszenie dla dyplomantów piszących pracę magisterską w IAUiOD

UWAGADyplomanci piszący pracę magisterskąw Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: czerwiec 2019 r. ) Uprzejmie informujemy, że oryginał karty tematycznej należy pobrać w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A).– do 27.06.2019 r. Sekretariat będzie dla Państwa czynny codziennie w godzinach: 10:00 – 14:00

Uwaga dyplomanci magisterscy z IAUiOD

Uwaga dyplomanci magisterscy z IAUiOD w programie studiów II stopnia (3 semestr) znajduje się przedmiot: Przygotowanie pracy dyplomowej – konstrukcje (2 punkty ECTS), dla którego promotorzy również wystawiają oceny. Konsultacje z tego przedmiotu dla Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa prowadzi Pani mgr K. Starzecka (potwierdzenie konsultacji na karcie obiegowej otrzymanej od p. mgr K. […]

Przydziały do jednostek dyplomowania mgr r. ak. 2019/20

Przydziały do jednostek dyplomowania mgr r. ak. 2019/20

Harmonogram rekrutacji 2019/20 i obron magisterskich 2018/19

Harmonogram rekrutacji 2019/20 i obron magisterskich 2018/19.

Przygotowanie pracy magisterskiej – konstrukcje

Dyplomanci magisterscy realizujący pracę dyplomową magisterską w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa odbywają konsultacje z przedmiotu “Przygotowanie pracy magisterskiej_konstrukcje” u pani mgr Katarzyny Starzeckiej. W celu umówienia konsultacji proszeni są o kontakt mailowy: katarzyna.starzecka@put.poznan.pl

Przydziały do jednostek dyplomowania inż. r. ak. 2019/20.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci zostały opublikowane przydziały do jednostek dyplomowania inż. r. ak. 2019/20 UWAGA! Ewentualna zmiana jednostki dyplomowania na Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z 1), Zakład Techniki w Architekturze (PZ 2) oraz Katedrę Rysunku może odbywać się wyłącznie w formie osoba za osobę. Pozostałe jednostki dysponują jeszcze wolnymi miejscami.