Konsultacje dla dyplomantów inżynierskich z p. dr hab. inż. arch. Adamem Nadolnym w sem. zimowym 2018-2019. Czwartki godz. 9:00-10:30, pok. 513. Harmonogram: • 13.12.2018 • 20.12.2018