Archive for the ‘Dyplomanci’ Category

Przydziały do jednostek dyplomowania oraz tematy prac dyplomowych inżynierskich

Lista przydziałów do jednostek dyplomowania na rok akademicki 2017/18. Ewentualne zmiany w przydziałach mogą być realizowane tylko i wyłącznie osoba za osobę (uprzednio składając podanie w dziekanacie). Tematy Prac Dyplomowych Inżynierskich na rok akademicki 2017/18 Materiały wyjściowe będą dostępne w Bibliotece WA od 01.06.2017 r.

Przydział promotorów dla studentów Edukacji Artystycznej I stopnia 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci został opublikowany przydział promotorów dla studentów Edukacji Artystycznej I stopnia.