Archive for the ‘Dyplomanci’ Category

Przydziały do jednostek dyplomowania (mgr) na rok akademicki 2018/19

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci->Przydziały do jednostek dyplomowania została opublikowania lista przydziałów do jednostek na rok akademicki 2018/19.

Obowiązujące tematy prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2018/19.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci zostały opublikowane obowiązujące tematy prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2018/19.