Więcej informacji: https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia-ministra/stypendia-ministra-dla-studentow