Archive for the ‘Informacje z dziekanatu’ Category

INFORMACJA DLA STUDENTÓW SKŁADAJĄCYCH PRACE DYPLOMOWE.

W dniach 28, 29, 30.06.2017 r. dziekanat będzie czynny dla studentów składających prace dyplomowe w następujących godzinach: – 28.06.2017 r. (środa) od godz. 10:00 – 13:30  oraz  15:00 – 17:30 – 29.06.2017 r. (czwartek) od godz. 10:00 – 15:00 – 30.06.2017 r. (piątek) od godz. 9:00 – 16:00

Dyżury pani dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel w sesji letniej

Dyżury odbędą się w sali 505 według harmonogramu: 20.06.2017 – godz. 9:00 – 11:00 22.06.2017 – godz. 9:00 – 11:00 27.06.2017 – godz. 16:30 – 17:30 28.06.2017 – godz. 9:00 – 11:00

Biblioteka WA

Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzanym egzaminem wstępnym na studia, Biblioteka WA w dniu 21.06.2017 r. będzie nieczynna. Dnia 22.06.2017 r. Biblioteka WA będzie czynna do godz. 11:00.

Ogłoszenie dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (II stopnia)

Zajęcia z Emisji głosu z mgr Martą Kędzią rozpoczną się 13.04.2017 zgodnie z planem zajęć. Kolejne zajęcia odbywać się będą: 11.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017 i 08.06.2017.

Absolutoria 2017

Uprzejmie informujemy, że wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe na absolutorium dostępne są na stronie absolutorium.put.poznan.pl.

Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że rolę pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych na Wydziale Architektury pełni Prodziekan ds. studenckich pani dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel.

Przydział do grup z zajęć WF

Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z przydziałem do grup z zajęć W.F.

E-ankieta za semestr zimowy 2016/2017

Szanowni Studenci, informujemy, że od 25 lutego 2017 r. istnieje możliwość oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących za semestr zimowy 2016/2017 za pomocą systemu elektronicznego. eAnkieta za semestr zimowy 2016/2017 będzie otwarta do 10 kwietnia 2017 r. Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety! Dear Students, please note that starting from 25th February 2017 you can evaluate the […]

Parametryzacja Wydziału

W związku ze zbliżającą się parametryzacją Wydziału uprzejmie prosimy wszystkich pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej o zweryfikowanie swojego dorobku naukowego zawartego w bazie SIN. Dorobek nieumieszczony w bazie SIN nie liczy się do oceny parametrycznej i w związku z tym w przypadku stwierdzenia braku którejkolwiek publikacji prosimy o natychmiastowy kontakt z Biblioteką Główną.

Stypendium dla studentów o polskich korzeniach pochodzących z krajów zza wschodniej granicy

Do Wydziału Architektury wpłynęła informacja o możliwości uzyskania stypendium dla studentów o polskich korzeniach pochodzących z krajów zza wschodniej granicy. Ponieważ WA PP nie uczestniczy w tej sprawie, osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio  z fundacją Rumak: www.fundacjarumak.pl. Formularz zgłoszeniowy