Archive for the ‘Informacje z dziekanatu’ Category

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 23 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.), Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof. PP ustanawia w Politechnice Poznańskiej 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć […]

Wydawanie zaświadczeń do banku

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia do banku są wydawane przez Zintegrowane Centrum Obsługi. Dane kontaktowe: tel. 61 665 – 2945 e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl strona www.zco.put.poznan.pl ul. Piotrowo 3 Godz. przyjęć studentów poniedziałek nieczynne wtorek, czwartek 11:00 – 17:00 środa, piątek 10:30 – 14:30 Sobota 08:30 – 14:30