Archive for the ‘Informacje z dziekanatu’ Category

Dziekanat nieczynny w dniu 22 sierpnia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu 22 sierpnia br. dziekanat WA będzie nieczynny.  

Dyżury dziekanatu w okresie wakacji.

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym Dziekanat WA będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 12:00 (obowiązuje od dnia 04.07.2017 r.).

Ogłoszenie dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (II stopnia)

Zajęcia z Emisji głosu z mgr Martą Kędzią rozpoczną się 13.04.2017 zgodnie z planem zajęć. Kolejne zajęcia odbywać się będą: 11.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017 i 08.06.2017.

Absolutoria 2017

Uprzejmie informujemy, że wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe na absolutorium dostępne są na stronie absolutorium.put.poznan.pl.

Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że rolę pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych na Wydziale Architektury pełni Prodziekan ds. studenckich pani dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel.

Przydział do grup z zajęć WF

Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z przydziałem do grup z zajęć W.F.

E-ankieta za semestr zimowy 2016/2017

Szanowni Studenci, informujemy, że od 25 lutego 2017 r. istnieje możliwość oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących za semestr zimowy 2016/2017 za pomocą systemu elektronicznego. eAnkieta za semestr zimowy 2016/2017 będzie otwarta do 10 kwietnia 2017 r. Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety! Dear Students, please note that starting from 25th February 2017 you can evaluate the […]

Parametryzacja Wydziału

W związku ze zbliżającą się parametryzacją Wydziału uprzejmie prosimy wszystkich pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej o zweryfikowanie swojego dorobku naukowego zawartego w bazie SIN. Dorobek nieumieszczony w bazie SIN nie liczy się do oceny parametrycznej i w związku z tym w przypadku stwierdzenia braku którejkolwiek publikacji prosimy o natychmiastowy kontakt z Biblioteką Główną.

Stypendium dla studentów o polskich korzeniach pochodzących z krajów zza wschodniej granicy

Do Wydziału Architektury wpłynęła informacja o możliwości uzyskania stypendium dla studentów o polskich korzeniach pochodzących z krajów zza wschodniej granicy. Ponieważ WA PP nie uczestniczy w tej sprawie, osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio  z fundacją Rumak: www.fundacjarumak.pl. Formularz zgłoszeniowy

Uchwała Nr 105/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów na Wydziale Architektury

UCHWAŁA