Archive for the ‘Informacje z dziekanatu’ Category

Plan zajęć na semestr letni 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć został udostępniony plan na semestr letni 2017/2018.

Wydawanie zaświadczeń do banku

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia do banku są wydawane przez Zintegrowane Centrum Obsługi. Dane kontaktowe: tel. 61 665 – 2945 e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl strona www.zco.put.poznan.pl ul. Piotrowo 3 Godz. przyjęć studentów poniedziałek nieczynne wtorek, czwartek 11:00 – 17:00 środa, piątek 10:30 – 14:30 Sobota 08:30 – 14:30

Wyniki z egzaminu pisemnego inżynierskiego z dnia 01.02.2018 r.

Wyniki z egzaminu pisemnego inżynierskiego z dnia 01.02.2018 r. UWAGA Studentom, którzy otrzymali na egzaminie pisemnym dwie oceny niedostateczne będą zadane podczas obrony co najmniej dwa dodatkowe pytania. W przypadku trzech ocen niedostatecznych będą zadane co najmniej cztery pytania dodatkowe.

Nowe godziny otwarcia Kancelarii Dziekana

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od nowego roku obowiązują nowe godziny otwarcia Kancelarii Dziekana Wydziału Architektury. Poniedziałek 9.00 – 13.00 Wtorek  9.00 – 13.00 Środa 9.00 – 13.00 Czwartek 9.00 – 13.30 Piątek 10.00 – 12.00 Uprzejmie prosimy o przybywanie do Kancelarii w ww. godzinach, ponieważ w pozostałych Kancelaria będzie zamknięta. Jednocześnie informujemy, że godziny […]

Student Wydziału Architektury otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Więcej informacji: https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia-ministra/stypendia-ministra-dla-studentow

Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18, podział na grupy

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć został udostępniony plan zajęć na semestr zimowy 2017/18. Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie. Zostały również udostępnione listy grup.

Nowe godziny przyjmowania studentów w Dziekanacie

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do czwartku, godziny przyjęć dla studentów: Poniedziałek 10:00 – 13:30 oraz  15:00 – 16:00 Wtorek 10:00 – 13:30 Środa 10:00 – 13:30 oraz  15:00 – 16:00 Czwartek 10:00 – 13:30,