Archive for the ‘Informacje z dziekanatu’ Category

Legitymacje studenckie oraz mLegitymacje studenckie

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację: “legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.” Jeżeli posiadasz status Studenta to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i […]

Zmiana godzin przyjmowania studentów w Dziekanacie

Szanowni Studenci uprzejmie informujemy, że Dziekanat od dnia 30.10. br. będzie otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek 10:00 – 13:00  Wtorek 10:00 – 13:00 Środa 10:00 – 13:00 Czwartek 10:00 – 13:00 Z uwagi na zagrożenie epidemiczne sugerujemy kontakt mailowy z Dziekanatem. W przypadku wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny Przypominamy dane kontaktowe: […]

Ramowa procedura oraz stawki świadczeń – semestr zimowy 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni została opublikowana ramowa procedura oraz stawki świadczeń socjalnych na semestr zimowy 2020/2021. https://www.put.poznan.pl/pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-studentow

Wydawanie zaświadczeń do banku

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia do banku są wydawane przez Zintegrowane Centrum Obsługi. Dane kontaktowe: tel. 61 665 – 2945 e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl strona www.zco.put.poznan.pl ul. Piotrowo 3 Godz. przyjęć studentów poniedziałek nieczynne wtorek, czwartek 11:00 – 17:00 środa, piątek 10:30 – 14:30 Sobota 08:30 – 14:30