Archive for the ‘Informacje z dziekanatu’ Category

Ogłoszenie dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (II stopnia)

Zajęcia z Emisji głosu z mgr Martą Kędzią rozpoczną się 13.04.2017 zgodnie z planem zajęć. Kolejne zajęcia odbywać się będą: 11.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017 i 08.06.2017.

Zaświadczenie do Geopozu

Informujemy, że aby otrzymać zaświadczenie do Geopozu uprawniające do wydania map w celu przygotowania pracy semestralnej lub pracy dyplomowej, należy zgłosić się do sekretariatu instytutu, w którym prowadzone są zajęcia lub praca dyplomowa, z prawidłowo wypełnionym formularzem wydziałowym (do pobrania ze strony http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/wzory-wnioskow/).

Legitymacje

Uprzejmie prosimy starostów grup o przynoszenie do dziekanatu legitymacji w celu przedłużenia ważności.

Absolutoria 2017

Uprzejmie informujemy, że wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe na absolutorium dostępne są na stronie absolutorium.put.poznan.pl.

Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że rolę pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych na Wydziale Architektury pełni Prodziekan ds. studenckich pani dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel.

Ś.P dr inż. Władysław Organista

Termin składania ankiet wyboru jednostki dyplomowania

Termin składania ankiet wyboru jednostki dyplomowania został wyznaczony na dzień 30.03.2017 r.  

Przydział do grup z zajęć WF

Szanowni Państwo, proszę zapoznać się z przydziałem do grup z zajęć W.F.

E-ankieta za semestr zimowy 2016/2017

Szanowni Studenci, informujemy, że od 25 lutego 2017 r. istnieje możliwość oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących za semestr zimowy 2016/2017 za pomocą systemu elektronicznego. eAnkieta za semestr zimowy 2016/2017 będzie otwarta do 10 kwietnia 2017 r. Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety! Dear Students, please note that starting from 25th February 2017 you can evaluate the […]

Godziny rektorskie

W związku z brakiem możliwości przeniesienia zaplanowanych zajęć do innych pomieszczeń dydaktycznych, zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej NR 142/2012-2016 r. z dnia 25 marca 2015 r.) z uwagi na Drzwi otwarte/Dzień dla dziewczyn zostają ustanowione w Politechnice Poznańskiej godziny rektorskie w […]