Uprzejmie informujemy, że jutrzejsze (08.11.2019 r.) zajęcia z dr inż. arch. Marią Sipińską-Małaszyńską nie odbędą się. Zajęcia zostanę odrobione w późniejszym terminie.