Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.), Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jacek Goc, prof. PP ustanawia w Politechnice Poznańskiej 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.