Uprzejmie informujemy, że w czwartek 07.11.2019 r. zajęcia z Podstaw budownictwa dla studentów 1 roku Architektury (prowadzący mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki) zostają przeniesione z CW4 do sali B w łączniku budynku Wydziału Elektrycznego. Zmiana podyktowana jest organizacją Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.