Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

Studenci I stopnia do 25.10.2019
Studenci II stopnia do 31.03.2020