Środa  20.11.2019.  sala A (bud. C), godz. 15.30. – 18.20  –  dla grup 1.4  /  1.5  /  1.6   oraz następującej części grupy  1.7 

Nr albumu: 143089, 143219, 143136, 143064, 143123

Środa  27.11.2019.  sala A (bud. C), godz. 15.30. – 18.20  –  dla grup 1.8  /  1.9 /  1.10  oraz następującej części grupy  1.7 

Nr albumu: 143170, 143201, 143139, 143108, 143215

Środa  11.12.2019.  sala A (bud. C), godz. 15.30. – 18.20  –  dla grup  1.1  /  1.2  /  1.3
oraz następującej części grupy  1.7 

Nr albumu: 143111, 143198, 139188, 143227, 143191

SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE I TRAKTOWANE JAK KAŻDY INNY PRZEDMIOT KONIECZNY DO ZALICZENIA, ABY ZAMKNĄĆ SEMESTR. Studenci, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu 23.10.2019 r. mogą dołączyć do którejś z grup. Proszę o wpisanie się na listę obecności.