Seminaria dyplomowe dla studentów 7 semestru piszących pracę dyplomowe w IAPP (PZ1 i PZ2) odbywać się będą od 04.11.2019 r. do 15.11.2019 r.

Pierwsze spotkanie z prof. Georgem Potaev odbędzie się 04.11.2019 r. o godz. 11:00 w sali 211 bud C. Obecność obowiązkowa.