Dodatkowe wykłady dla studentów siódmego semestru (piszących pracę inżynierską) odbędą się w następujących terminach:

07.11.2019 r. – budynek C, sala A – 11:45 do 13:15
temat wykładu:
“Wszystko co powinieneś wiedzieć o fizyce budowli robiąc dyplom inżynierski
– czyli dodatkowe konsultacje praktyczne dla studentów semestru siódmego”
prowadzący: mgr inż. Jerzy Kosmatka

14.11.2019 r. – budynek C, sala A – 13:30 do 15:00
temat wykładu:
“Wszystko co powinieneś wiedzieć o instalacjach robiąc dyplom inżynierski
– czyli dodatkowe konsultacje praktyczne dla studentów semestru siódmego”
prowadzący: mgr inż. Jerzy Kosmatka