Uwaga gr. 3.4 – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Proj. Arch. Wiejskiej.
Zaległe opracowania należy składać w pok. 218 bud. C lub w sekretariacie IAiPP do dn. 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Uwaga gr. 3.5. – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Proj. Ob. Rekreacyjnych
Zaległe opracowania należy składać w pok. 218 bud. C lub w sekretariacie IAiPP do dn. 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Uwaga gr. 1.1 – zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Innowatyka
Zaległe opracowania należy składać w pok. 218 bud. C lub w sekretariacie IAiPP do dn. 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: Architektura Energooszczędna (III r.)

Energy – Efficient Architecture – English Group
The Written Colloquium will be on the 17.09.2019 at 10.00 am in room A building C.