Zaległe projekty na zaliczenie przedmiotu Projektowanie Obiektów Rekreacyjnych, prowadzonego przez dr hab. A. Januchtę-Szostak, można składać do środy 10.07.2019 r. do godz. 14:30 w pokoju 212 A bud. C. Brak kompletnej pracy (plansze, poster, CD) będzie skutkował brakiem zaliczenia. We wrześniu nie będzie terminów poprawkowych ze względu na wyjazd prowadzącej na warsztaty do Chin.