W piątek 17.05.2019 r. zajęcia z panią mgr inż. arch. Agnieszką Ośmielak- Stankiewicz nie odbędą się.
Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na kolejnych planowych zajęciach.