Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dyplomanci zostały opublikowane przydziały do jednostek dyplomowania inż. r. ak. 2019/20

UWAGA!
Ewentualna zmiana jednostki dyplomowania na Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z 1), Zakład Techniki w Architekturze (PZ 2) oraz Katedrę Rysunku może odbywać się wyłącznie w formie osoba za osobę. Pozostałe jednostki dysponują jeszcze wolnymi miejscami.