Dziękujemy Wszystkim osobom, które wzięły udział we wczorajszym wernisażu Wystawy i oddały głos w Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe zrealizowane na Naszym Wydziale.

Regulamin konkursu
Miło nam ogłosić wyniki Konkursu w poszczególnych kategoriach:

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA W R.A. 2017/18 [SEMESTR LETNI]:

Sąd Konkursowy
1. miejsce – autor: mgr inż. arch. Adrianna Pocion; promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak [praca nr 16]
2. miejsce – autor: mgr inż. arch. Katarzyna Wankiewicz; promotor: mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak [praca nr 17]
3. miejsce – autor: mgr inż. arch. Bartosz Stanek; promotor: prof. n. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska [praca nr 08]

Studencki Sąd Konkursowy [Nagroda Publiczności]
1. miejsce – autor: mgr inż. arch. Adrianna Pocion; promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak [praca nr 16]
2. miejsce – autor: mgr inż. arch. Adam Jankowski; promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski [praca nr 02]
3. miejsce – autor: mgr inż. arch. Katarzyna Wankiewicz; promotor: mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak [praca nr 17]

 

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA W R.A. 2018/19 [SEMESTR ZIMOWY]:

Sąd Konkursowy
1. miejsce – autor: inż. arch. Anna Chojnacka; promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak [praca nr 04]
2. miejsce ex aequo – autor: inż. arch. Kamil Wawra; promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski [praca nr 09]
2. miejsce ex aequo – autor: inż. arch. Paweł Danielak; promotor: dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich [praca nr 20]
3. miejsce ex aequo- autor: inż. arch. Justyna Kowalczyk; promotor: prof. n.dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska [praca nr 01]
3. miejsce ex aequo – autor: inż. arch. Nina Lipowska; promotor: prof. n.dr hab. inż .arch. Robert Ast [praca nr 11]

Studencki Sąd Konkursowy [Nagroda Publiczności]
1. miejsce – autor: inż. arch. Kamil Wawra; promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski [praca nr 09]
2. miejsce – autor: inż. arch. Anna Chojnacka; promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak [praca nr 04]
3. miejsce – autor: inż. arch. Paweł Danielak; promotor: dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich [praca nr 20]

Autorom i promotorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!

Wystawa będzie otwarta do 25. kwietnia 2019 roku w CW PP [nagrodzone prace są opatrzone odpowiednią adnotacją].
Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 30 maja; termin i miejsce spotkania zostaną ustalone w porozumieniu z laureatami Konkursu.

w imieniu Komitetu organizacyjnego Konkursu i Wystawy
mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki