Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej (Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.), decyzją Prorektora ds. kształcenia dr hab. Jacka Goc, z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu, dzień 23 maja 2019 r. (czwartek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.