Uprzejmie informujemy, że zaliczenia poprawkowe kolokwium z przedmiotu Podstawy Budownictwa (prowadzący mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki) w zimowej sesji egzaminacyjnej odbędą się w następujących terminach:
11.02.2019 – 9:00-9:30, sala 207A
18.02.2019 – 9:00-9:30, sala 207A