Szanowni Studenci,
z powodu choroby pana dr hab. inż. arch. Adama Nadolnego – koordynatora projektu „Podwójny dyplom z BTU Cottbus-Senftenberg”
spotkanie informacyjne w dniu 8.01.2019 r. dla studentów 7 semestru zostało odwołane.

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane podwójnym dyplomem powinny:
1. Aplikować na studia II stopnia w języku angielskim (Architecture)
2. Aplikować na wyjazd na studia w BTU Cottbus-Senftenberg w ramach programu Erasmus+ 2019/2020.
Kolejne informacje zostaną opublikowane w następnych postach na stronie internetowej WAPP.

Dear Students,
due to the illness of the Prof. Adam Nadolny – coordinator of the “Double Diploma with BTU Cottbus-Senftenberg ” project,
information meeting on January 8, 2019 for students of the 7th semester has been canceled.

At the same time, we would like to inform you that students of 7’th semester interested in a double diploma should:
1. Apply to the second degree studies in English (Architecture);
2. Apply for a Mobility to BTU Cottbus-Senftenberg as part of the Erasmus+ program in 2019/2020.
Further information will be published in the next posts on the Faculty of Architecture PUT’s website.