Uprzejmie informujemy, że aby zaliczyć przedmiot “Usługi biblioteczne i informacyjne” w roku akademickim 2018/2019, należy:

1.Zalogować się na platformę moodle.put.poznan.pl, wybrać zakładkę Biblioteka i kurs: “Usługi biblioteczne i informacyjne” .
2. Zapoznać się z kursem.
3. W terminie od 07.01.2019 – 04.02.2019 podejść do rozwiązania testu zaliczeniowego. Losowanych jest kolejno pięć pytań.
4. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej 3 poprawne odpowiedzi. Na rozwiązanie testu są 4 minuty.
5. Jeśli za pierwszym razem nie uda się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść drugi raz po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.
6. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
7. Po rozwiązaniu testu wynik podany automatycznie.
8. Studenci z indeksami elektronicznymi zostaną powiadomieni o wpisie poprzez system e-proto.