Uprzejmie informujemy o przeniesieniu zajęć ze Studium Zagospodarowania Gminy (prow. mgr inż. arch. I. Kęsicka) z dnia 12.10.2018 na 16.10.2018 na godzinę 12:00, sala B.