Projektowanie Obiektów Specjalistycznych, czwartki: rozkład sal