Projektowanie Obiektów Specjalistycznych, czwartek 11.10.2018: rozkład sal