Uprzejmie prosimy starostów grup o przynoszenie legitymacji do dziekanatu (od poniedziałku 15.10.2018 r.) w celu przedłużenia ich ważności.