Godziny przyjmowania studentów: poniedziałek 11:00 – 13:00 (pok. 609 bud. A)
Godziny przyjmowania pracowników: czwartek 11:00 – 13:00 (pok. 609 bud. A)