Szanowni Państwo

W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 12.10.2018 r. Więcej informacji w zakładce Stypendia.