Poprawka egzaminu z Teorii ruralistyki odbędzie się w poniedziałek 24.09.2018 r. o godz. 9:00 w sali 210 C, Zapraszam i pozdrawiam

dr hab. inż. arch. Hanna Michalak