I rok
Mechanika budowli – prowadzący Anna Sygulska
Poprawa ćwiczeń – 24.09 (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali 215. (budynek C)
Egzamin – 26.09 (środa) o godz. 9:45 w sali B

III rok
Fizyka budowli – akustyka, – prowadzący Anna Sygulska
poprawa 24.09 (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali A

 

MECHANICS – lecturer Anna Sygulska
– End-term test – Monday, 24 September 2018, 1:30 pm. Seminar room 215 (building C)
– Examination – Wednesday, 26 September 2018, 10:00 am. Lecture hall B (building C)

ACOUSTICS – lecturer Anna Sygulska
End-term test – Monday, 24 September 2018, 12:30 pm. Lecture hall A (building C)