III ROK
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Architektura Energooszczędna odbędzie się we wtorek 25.09.2018 r. o godz. 9:30 w sali A bud. C.
Opracowania należy składać do 8 września br. w sekretariacie IAiPP w pokoju 212 bud.C.

III ROK gr. 3.3./3.7
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Proj. Architektury Wiejskiej odbędzie się we wtorek 25.09.2018 r. o godz. 11:00 – 11:30 w sali 218 bud.C.