Jest możliwość wcześniejszego zaliczenia zajęć terenowych-inwentaryzacyjnych na podstawie odbytej praktyki w biurze projektowym.

Niezbędne dokumenty potrzebne do zaliczenia:

  1. zaświadczenie o odbytej praktyce inwentaryzacyjnej ( z pieczątką biura ),
  2. dokumentacja budowlana inwentaryzowanego budynku w wersji papierowej (rzuty, przekroje, elewacje) w skali 1:100 lub 1:50, złożona do formatu A4; imię i nazwisko studenta wpisane w tabelki dokumentacji, zapis projektu na CD (DWG, PDF),
  3. minimalna kubatura budynku 1000 m3 z co najmniej jedną klatką schodową.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN złożenia dokumentów do końca marca 2018

osoba odpowiedzialna za zaliczenie praktyk:
dr inż. arch. Joanna Kaszuba
joanna.kaszuba@put.poznan.pl
pokój 510, budynek A