Szanowni Państwo
Z uwagi na wysokie średnie ocen osób, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu Dzień Młodego Architekta w Warszawie, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Pani Profesor dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, postanowiła sfinansować wyjazd na warsztaty i zwolnić z zajęć w tym dniu (14.03.2018 r.) następujące osoby:

120020
129869
129839
114919
125007
124945
120024

https://www.facebook.com/events/1853929257971054/